BIJeen rond leven en geloof


De werkgroep 'In de leer gaan' heeft tien jaar lang overal in de parochie bijeenkomsten georganiseerd over geloofsonderwerpen.
In het begin waren dat vooral cursussen. 'Putten uit de Bron': daar leerde je (opnieuw) hoe het katholieke geloof in elkaar zit. Je kon ook op Bijbelcursus. Er waren avonden over de betekenis van communie en vormsel, waaraan veel ouders en parochianen deelnamen.

Geloven gaat verder
Tijden veranderen. Geloof en 'cursus' gaan niet meer zo goed samen. Het klinkt te streng. Alsof er examens aan vastzitten. Er zijn andere bijeenkomsten voor de cursussen in de plaats gekomen. Kloosterweekenden, een bijbelmaaltijd, meditatieavonden, excursies naar een beeldentuin of naar onbekende kerkelijke plekken in Utrecht, een muzikale middag rondom Maria en tijdelijke groepjes rondom actuele thema’s als barmhartigheid, levenseinde en echt geluk.

Ontmoeting en verdieping
Bij die ommezwaai past een nieuwe, laagdrempelige naam. Voortaan heten we de werkgroep ‘BIJeen rond leven en geloof'. Omdat we het belangrijk vinden elkaar echt te ontmoeten. We geloven dat onze R.K. traditie ons leven kan verrijken, verdiepen en richting geven.

Namens de werkgroep,
Marion Korenromp
lezing miniaturenDe lezing voert u mee in de wonderlijke wereld van de middeleeuwse miniaturen, zoals die t/m 3 juni te zien is in Museum Catharijne Convent in Utrecht. Deze kleine afbeeldingen in hoofdletters, randversieringen rond teksten en iets 'grotere' illustraties van die teksten, hebben nog niets van hun kleurenpracht en schoonheid verloren. De kunstenaars die ze maakten, besteedden evenveel aandacht aan deze kunst op de vierkante millimeter als aan grote schilderijen. De miniaturen bieden bovendien een kijkje in het kleurrijke dagelijkse en religieuze leven van de middeleeuwen.
In de lezing wordt letterlijk ingezoomd op de mooiste miniaturen, u ziet details die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Ook wordt ingegaan op de artistieke en religieuze achtergronden van deze in boeken verborgen juweeltjes.

Dinsdag 24 april, 10.00 tot 12.00 uur, Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein, entree € 8,50. Graag tevoren opgeven via Grieta Felix
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top