R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Catechese 1Het taakveld catechese wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap aangestuurd door Mia van Jaarsveld. Catechese en geloofsverdieping zijn fundamenteel voor ons geloof. Maar het is in deze tijd niet zo vanzelfsprekend en vooral een vrijwillig leerproces geworden.

Daarmee is het voor onze geloofsgemeenschap een uitdaging om er vorm en inhoud aan te geven die aansluit bij de huidige tijdsgeest. Het vraagt onze blijvende aandacht want als we niet weten wat we geloven, begrijpen we ook steeds minder wat we vieren. De focus bij catechese ligt nu sterk bij de kinderen. Geloof is een gave, maar we dienen in het geloof onderricht te krijgen en te geven.

Het is dan ook goed om ons regelmatig te verdiepen in het geloof. Daarnaast is het een opdracht om catechese 2ons geloof door te geven. Dat doen we door allerlei vormen van catechese. Maar vooral ook door het geloof voor te leven. Voor beiden is het belangrijk dat we ons regelmatig "bijscholen".

Naast lokale aktiviteiten is er ook parochiebreed een divers aanbod voor catechese en geloofsverdieping middels het programma:
'Bijeen rond leven en geloof'. Klik hier voor meer informatie over dit aanbod. Pastor Marion Korenromp is binnen het pastoresteam het aanspreekpunt.

Op deze pagina treft u een overzicht van werkgroepen, activiteiten, nieuws en artikelen die verband houden met catechese en geloofsverdieping.

Terug naar startpagina

DopenDe voormalige doopwerkgroep is begin janauri 2018 gestopt. Met veel inzet heeft deze groep jarenlang de voorbereiding verzorgd. Wij hebben nu als geloofsgemeenschap een uitdaging om de voorbereiding van het dopen (een andere) vorm te blijven geven. Dit belangrijke sacrament in onze geloofstraditie verdient immers een goede voorbereiding.

Al is het dopen lang niet meer zo vanzelfsprekend, we willen nadrukkelijke deze uitnodiging aan jonge ouders blijven geven. De doop van een kind zien we als een waardevol en (levens)bepalend moment. Als pastoraatgroep zijn we daarom op zoek naar mensen die mee willen denken aan de invulling en willen helpen om dit op eigentijdse wijze op te pakken. Om samen met ons te kijken hoe de nieuwe hulpmiddelen van beeld en geluid ons hierbij kunnen helpen. Voor zondag 4 maart worden nu de voorbeeidingen getroffend. Voor later dit jaar staan er twee data gepland voor een doopviering, 3 juni en 4 november 2018.

Als u hierover met ons wilt mee denken nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Gerard Vendrig 06 - 20 45 58 21.

KWD
Met de Kinderwoorddiensten wordt geprobeerd het kind dichter bij de kerk te brengen. Gemiddeld één keer per maand wordt er gedurende een kerkviering in Montfoort een Kinderwoorddienst gehouden, bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze Kinderwoorddienst is een nevendienst en vindt plaats in een gezellige en ontspannen sfeer.  

Wat wordt gedaan.
Na de woorden van welkom in de kerk worden de aanwezige kinderen uitgenodigd voor de kinderwoorddienst. Er wordt voor hen een eenvoudige versie van het evangelieverhaal van de betreffende zondag of een bepaald thema gelezen. Daarna wordt er met de kinderen gepraat over het verhaal en ook wat dat voor hen betekent. Er wordt afsluitend een spel gedaan of een tekening of knutselwerk gemaakt. Na de collecte komen de kinderen dan weer terug naar de viering in de kerk en wordt er kort verslag gedaan waarover met de kinderen is gesproken.

dopen3Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven.

Maar dat gebeurt niet altijd. Soms zijn er privéomstandigheden die dat verhinderen. Soms weet je als ouder niet of je wel bij een kerk wilt horen. Soms is er een wens dat de kinderen hun doop zelf bewust kunnen meemaken.

De tijd verstrijkt. De kinderen groeien op. Wanneer is het goede moment? Misschien is het goede moment gewoon nu!

Met kerstmis is er een elk jaar ook in de vroege avond een gezinsviering. Deze viering heeft een wat informeler karakter, waarbij het vooral om het Kerstverhaal gaat.

EHC Brood en bekerBij de voorbereiding wordt altijd een groepje enthousiaste ouders betrokken. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een eigen viering. Aan het eind van de viering komen zij weer terug en laten zien wat zij hebben gedaan.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top