R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

Vormsel duifMet het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.
Het Vormsel is de afronding van het Doopsel. In het sacrament van de vormsel wordt de belofte die bij de doop vaak door ouders gedaan is door de vormeling beaamd. Ter bekrachtiging wordt de Geest van God, die ook Jezus bezielde, afgesmeekt over de vormelingen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie (Chrisma). Daarbij zegt hij: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods'.
Het vormsel wordt meestal toegediend aan jongeren die zich bevinden in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Er verandert van alles in hun leven. En zij mogen ook steeds meer zelf beslissen. In de voorbereiding worden jongeren vertrouwd gemaakt met de nieuwe fase die zij ingaan in hun manier van geloven. Door de handoplegging en zalving, die zij ontvangen tijdens de vormselviering, ontvangen zij de steun en de kracht om te kunnen leven in de Geest van Christus.

Vol van de heilige Geest beloofde Jezus Zijn leerlingen bij Zijn Hemelvaart ‘kracht van boven’, de heilige Geest. De leerlingen verzamelden zich met Maria in de Bovenzaal en baden tien dagen lang om de komst van die Geest. Toen kwam de Geest in vuur en wind. De leerlingen trokken er op uit. Wereldwijd. Met de opdracht mensen te vergeven, aan vrede te bouwen en de zieken te genezen. Wie gevormd wordt, ontvangt het zegel van de heilige Geest. De naam voor de olie waarmee de vormeling bij het vormsel een kruisteken op het hoofd gezalfd krijgt, is chrisma, een verwijzing naar de naam van Jezus: de Christus. Hij was vol van de heilige Geest. Gevormd worden betekent op Hem gaan gelijken en voluit christen zijn. Gevormd worden in de Kerk is zeggen dat ons geloof het fundament is dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

Het vormsel voor jongeren uit onze geloofsgemeenschap vindt plaats op 17 november 2019 in de St. Nicolaasbasiliek te IJsselstein.
Voor die tijd komen we enkele keren bij elkaar met leeftijdgenoten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de kern van het geloof kindvriendelijk verwoord. Mocht je mee willen doen en je hebt geen uitnodiging ontvangen neem dan contact op met het kindercatechese secretariaat van de parochie.

Het is een mooi vervolg op het sacrament van de communie.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top