R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

Vormsel duifMet het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.
Het Vormsel is de afronding van het Doopsel. In het sacrament van de vormsel wordt de belofte die bij de doop vaak door ouders gedaan is door de vormeling beaamd. Ter bekrachtiging wordt de Geest van God, die ook Jezus bezielde, afgesmeekt over de vormelingen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie (Chrisma). Daarbij zegt hij: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods'.

Wist u dat Pastor Nowara wanneer op de eerste vrijdag van de maand de eucharistieviering verzorgt, hij de Heilige Communie bij u thuis
brengt indien u hier prijs op stelt. 
Mocht u hier inderdaad prijs op stellen geeft u dit dan even door en dan wordt er zeker aan u gedacht.
1ecommunie2013 Dsc 5380aKinderen in de leeftijd van 7 jaar worden gedurende een bepaalde periode voorbereid om deel te kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer.
Ouders met kinderen in groep 4 van de katholieke basisschool  in onze geloofsgemeenschap (de Sint Victorschool) worden per brief uitgenodigd hun kinderen aan te melden voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie.
Ouders met kinderen in groep 4 op andere scholen worden ook schriftelijk benaderd.
slideshow doop Dsc 4807aDoor het doopsel worden pasgeborenen opgenomen in de geloofsgemeenschap van Jezus en staan zij aan het begin van een weg die ook door hun ouders voor hen is uitgekozen.
Ouders die besluiten om hun kindje te laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zorgt er voor, dat de ouders de nodige informatie krijgen.

Inzet vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze Drie-eenheidparochie een aantal vrijwilligers die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of woord- en communieviering, handen en voeten aan. Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Nu hebben zij hun opleiding afgerond en worden zij per 1 september 2016 op alle lokaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt, zoals wij al gewend zijn, gecoördineerd door het uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top