R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

De vakantie is voorbij en het koor is gestart met de repetities.
We zijn op donderdag 30 augustus met frisse moed begonnen o.l.v. een nieuwe dirigent.

Andere dirigent.
Gelukkig hebben we iemand kunnen vinden die de taak van David Visser over wil nemen,
want het is niet eenvoudig een dirigent te vinden die het in zich heeft om een kerkkoor te 
begeleiden bij repetities en eucharistievieringen.
De nieuwe dirigent is Christ Wilthagen. Hij is woonachtig in Oosterhout (N.Br.)
Christ is een ervaren kerkkoordirigent met veel kennis van kerkmuziek. Hij is vol enthousiasme
bij ons koor begonnen en wij hopen dat hij spoedig zijn draai bij ons zal vinden. 
Het is voor hem en de koorleden natuurlijk even wennnen aan elkaar, iedere dirigent hanteert het 
dirigentenstokje nou eenmaal op zijn eigen manier. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat we een prettige samenwerking met Christ tegemoet gaan 
en wij samen met hem kunnen zorgen voor mooie vieringen de komende tijd.

Namens het bestuur,
Ria de Hoon
Vormsel duifMet het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus' kerk. Uiteraard is dit geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.
Het Vormsel is de afronding van het Doopsel. In het sacrament van de vormsel wordt de belofte die bij de doop vaak door ouders gedaan is door de vormeling beaamd. Ter bekrachtiging wordt de Geest van God, die ook Jezus bezielde, afgesmeekt over de vormelingen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen. De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie (Chrisma). Daarbij zegt hij: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods'.

Wist u dat Pastor Nowara wanneer op de eerste vrijdag van de maand de eucharistieviering verzorgt, hij de Heilige Communie bij u thuis
brengt indien u hier prijs op stelt. 
Mocht u hier inderdaad prijs op stellen geeft u dit dan even door en dan wordt er zeker aan u gedacht.
1ecommunie2013 Dsc 5380aKinderen in de leeftijd van 7 jaar worden gedurende een bepaalde periode voorbereid om deel te kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer.
Ouders met kinderen in groep 4 van de katholieke basisschool  in onze geloofsgemeenschap (de Sint Victorschool) worden per brief uitgenodigd hun kinderen aan te melden voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie.
Ouders met kinderen in groep 4 op andere scholen worden ook schriftelijk benaderd.
slideshow doop Dsc 4807aDoor het doopsel worden pasgeborenen opgenomen in de geloofsgemeenschap van Jezus en staan zij aan het begin van een weg die ook door hun ouders voor hen is uitgekozen.
Ouders die besluiten om hun kindje te laten dopen kunnen contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zorgt er voor, dat de ouders de nodige informatie krijgen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top