Afdrukken
Aan zieke en kwetsbare, maar ook aan de eenzame parochianen draagt de pastoraatgroep mede zorg voor aandacht. Ze sturen een kaartje of brengen een bezoek.
Soms weten we niet van het wel en wee van ziekte van een medeparochiaan.
Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn vragen wij, wanneer u weet van ziekte of zorgen, ons hiervan op de hoogte te brengen.
Dit kan middels een berichtje aan het secretariaat, een briefje door de brievenbus op Fluitekruid 39, of per telefoon naar 06-23311538.