R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Hoe Jezus leefde en omging met de mensen die Hij ontmoette is ons voorbeeld en laat zien hoe God is.
Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen.

Diaconie betekent dat je als geloofsgemeenschap je samen sterk maakt voor mensen in nood.
Dat je de solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft. Daarvoor zijn onze diverse werkgroepen.

Contactpersoon PCI
Dhr. J. Buijs, Pr. Bernhardstraat 4,
Tel: 451848
Aan zieke en kwetsbare, maar ook aan de eenzame parochianen draagt de pastoraatgroep mede zorg voor aandacht. Ze sturen een kaartje of brengen een bezoek.
Soms weten we niet van het wel en wee van ziekte van een medeparochiaan.
Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn vragen wij, wanneer u weet van ziekte of zorgen, ons hiervan op de hoogte te brengen.
Dit kan middels een berichtje aan het secretariaat, een briefje door de brievenbus op Fluitekruid 39, of per telefoon naar 06-23311538.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top