R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

De volwassenencatechese wordt parochiebreed georganiseerd. Daarom verwijzen we u naar die pagina..
De catechese voor kinderen van de basisschool wordt gegeven op de RK Basisschool Sint-Victor. Zij maken hiervoor gebruik van de methode Trefwoord. De gezinsvieringen sluiten zoveel mogelijk aan op het thema dat in Trefwoord wordt behandeld.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top