R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

Onze Sint Victor kerk kent een rijke historie.

De geschiedenis van het huidige kerkgebouw begint in het jaar 1886.

Ook daarvoor kende Benschop een bedeplaats voor haar katholieke inwoners, onder meer in de vorm van de huidige Nederlands Hervormde kerk.  Deze kerk, gewijd aan Sint Nicolaas, heeft een geschiedenis vanaf het jaar 1200. Eerst was het een eenvoudige kapel, maar mettertijd werd de kerk uitgebreid. Tijdens de Reformatie viel deze kerk in handen van de Protestanten. Wanneer dat precies gebeurde, is moeilijk te zeggen, omdat de Benschopse pastoor van die tijd zich langzaam bekeerde tot de "Nieuwe Leer" (het Protestantisme) en daarmee de Reformatie langzamerhand gestalte gaf in Benschop. Dit zal omstreeks 1580 zijn geweest.

Toch veranderde er niet veel voor de katholieken in Benschop. Pas omstreeks 1640 werd het verschil tussen de Oude (Rooms-Katholieke) en Nieuwe (protestante) Leer de Benschopse katholieken te gortig. En keerden zij hun oude parochiekerk de rug toe. Hiervoor zijn bewijzen gevonden in het doopboek van de Katholieke kerk in IJsselstein, waar in dat jaar de eerste dopelingen uit Benschop werden opgetekend.

Tijdens de Napoleontische Bezetting was de tijd rijp om een nieuwe Katholieke kerk te bouwen. In 1810 werd een klein kerkgebouw neergezet in de buurt van de Hervormde kerk, aan de zuidzijde van de Wetering. Maar al gauw bleek dat dit gebouw niet afdoende was voor de gemeenschap. Daarom werd in 1886 begonnen met de bouw van de huidige Sint Victorkerk.

De geschiedenis van het kerkgebouw kan in drie delen worden verteld.

Onze stiltetuin  

                                                                                                 Beeldje benschop    
In deze stiltetuin mag je gaan zitten op een bank, en luisteren naar de stilte.
Mag je je ogen dicht doen, en je gedachten laten gaan.
Mag je je handen vouwen, en bidden tot God.
Mag je blij zijn en lachen, mag je verdrietig zijn en huilen.
Mag je een ander ontmoeten, en luisteren naar elkaar.
In deze tuin krijgt de stilte een stem, en worden stemmen weer stilte.
stiltetuin 2

De stiltetuin bevindt zich rechts voor de begraafplaats.
Even tot bezinning komen, of even van de stilte genieten? Dan is een bezoek aan onze stiltetuin op dit moment zeker de moeite waard. 
De lentekleuren beginnen door te dringen in de tuin. Langzaam komt de tuin tot leven en ademt een frisse sfeer uit. 
Daarnaast sieren enige gedichten de tuin, allen in het teken van de lente. Ze zijn zeker de moeite waard zijn om even bij stil te staan. 

Inmiddels heeft de oplevering van het torenportaal plaatsgevonden en u zult het met ons eens zijn: het is werkelijk schitterend geworden waarbij alle elementen kloppen. Het plafond, de kapel en de pui zijn mooi en in harmonie met de rest van de kerk. Het lang gewenste toilet maakt het helemaal af.

Ook het baarhuisje is bijna gereed en dan kunnen we wachten op de aanleg van de tuin.

Wij zijn trots en dankbaar voor dit resultaat en willen hier even bij stilstaan. Derhalve is besloten dit met eenieder te vieren op zaterdag 30 augustus 2014 om 19.00 uur. Dan zal pastor drs M.F.M.G. Schyns een H. Mis uit dankbaarheid opdragen en kunnen we aansluitend het eindresultaat bewonderen.
U bent allen van harte welkom,

Kerkcommissie en Pastoraatgroep St. Victor Benschop
Nog geen eeuw na de oplevering van het kerkgebouw, bleek dat de bouwkundige staat niet meer afdoende was. In 1973 besloot het kerkbestuur tot een inventarisatie van de gebreken. Het bestuur kwam tot de conclusie dat een grondige renovatie de enige oplossing was.

In 1886 werd aangevangen met de bouw van de Victorkerk, die uiteindelijk in 1888 gereedkwam.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top