R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

  • Voorblad BIJeen 2020 01 1Het eerst nummer van de Bijeen digitaal van 2020 is nu uit.
    U leest hem hier
  • St. Victorkerk
  • Mariakapel
  • Dopen
  • Icoon H Drie eenheid rublev 1410
    Icoon van de H. Drie-eenheid (Rublev)
40 stiltemomenten 2020Ik had een droom, schreef hem op en deelde hem met jullie. Dit is de droom:
Wat als we in de vastentijd, van Aswoensdag (26 februari 2020) tot en met de woensdag in de Stille Week (8 april 2020), elke dag ergens een stiltemoment houden waar mensen tot rust kunnen komen en samen met anderen in stilte kunnen luisteren naar een Bijbeltekst? Zou dat iets zijn? Zouden daar mensen naartoe komen? Nu is het zover. Het project gaat starten!

Wat staat ons in het nieuwe jaar aan lief en leed te wachten?
We weten het niet. We mogen Hem, die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen en dreigen er gevaren,
Eén is er die ons altijd trouw in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar aan moeite ons zal treffen. 
God geve dat wij elke dag ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aarde de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons volkomen zult vervullen,
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar alléén op U vertrouwen. 
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top