R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

In het weekend van 27 en 28 september hebben we weer in de kerk een boekenbeurs georganiseerd.
Ruim 140 mensen zijn een kijkje komen nemen. We hebben meters boeken verkocht en liters koffie geschonken. Dat betekent zoveel als; het was heel gezellig en de verkoop verliep goed.
Uiteindelijk was de opbrengst van dit weekend € 804,00.

In de Wilgengaarde hebben we in het voorjaar onze kunstboeken te koop aangeboden. Hiervan mochten we nog € 50,00 bijschrijven.

Met geweldige hulp van een grote groep vrijwilligers was een uur na de sluiting de kerk weer leeg, aangeveegd en klaar voor de dienst van zondag.
Op zaterdag 9 mei 2020 organiseren we weer het jaarlijks volleybaltoernooi van de kerken uit Benschop.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!! 

Verder informatie volgt nog, dus houdt deze website in de gaten!  

Groetjes, Meike Elings en Linda Buitelaar
Onze vrijwilligersavond is op zaterdag 9 november.
We beginnen met een eucharistieviering uit dankbaarheid. Pastor Z. Nowara zal hierin voorgaan. 

Vervolgens zal ook hij aansluiten in de kantine van de tennisvereniging, waar de avond zal worden voortgezet. 

Alle vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging.
De actie kerkbalans heeft dit jaar tot en met augustus een bedrag van € 13.137,-- opgebracht, iets minder dan de € 13.697,-- van vorig jaar. 

De kerkcommissie dankt alle parochianen voor hun bijdrage aan de actie Kerkbalans. Wij vinden het fijn dat zoveel mensen het werk van onze geloofsgemeenschap een warm hart toedragen en 
hiervan op deze manier een uiting aan geven. 
Graag willen wij toch nog iedereen, die dit jaar nog geen bijdrage leverden, verzoeken dit alsnog te doen.

Namens de kerkcommissie,
Jos van Hall, penningmeester.
Allerzielen 1Zaterdag 2 november vieren we weer Allerzielen.
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd, op de dag na Allerheiligen.

Voor de viering van Allerzielen zal de pastoraatgroep weer gedenkplaquettes met de namen van de overledenen
langs het pad naar het kerkhof plaatsen.

Het looppad wordt aangelicht en in de stiltetuin komen gedichten welke in het teken staan van,
of betrekking hebben op, Allerzielen.

De familie van de overledenen worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
Binnenkort gaan we weer levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.
Kunt u iets missen of wilt u een extra boodschap doen? Leg de producten dan op het tafeltje in de hal van de kerk. Voedselbank 107
Wij zorgen er voor dat de producten op de juiste plek terecht komen.

Enkele voorbeelden zijn: pasta en pastasaus, rijst en kruidenmix, soep of groenten in blik. Het is belangrijk dat u goed op de datum let.
Veel producten zijn nog wel bruikbaar, maar eten wat over de datum is mag niet worden uitgedeeld door de voedselbank.
Andere producten die welkom zijn: tandpasta, shampoo, douchegel, zeep en deodorant.

De inzameling is van 21 oktober tot en met 4 november.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en we hopen op net zo’n groot succes als de vorige keer!
Familie van der Sluiszen
De maand oktober nadert weer. Dit is de maand waarin het in onze kerk gebruikelijk is om de rozenkrans te bidden.e9464414 1ef0 11e4 9ecb d14862532052

Op de volgende vrijdagen is er het rozenkrans gebed, met na afloop weer een heerlijk kopje koffie.

  • Vrijdag 4 oktober om kwart voor 9!!
  • Vrijdag 11 oktober om 9 uur.
  • Vrijdag 18 oktober om 9 uur.
  • Vrijdag 25 oktober om 9 uur. 

U komt toch ook!! 
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top