R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor - Benschop

kerken kijken
Deze zomer vindt de 40ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht.

Tot en met de herfstvakantie zijn op gezette tijden de deuren van elf binnenstadskerken (waaronder de St. Catharinakathedraal) voor het publiek geopend.

De toegang is gratis, een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld.

Klik hier voor meer informatie en openingstijden. 
Het volgend volleybaltoernooi staat alweer vast en namelijk op zaterdag 19 november.
Dit keer dus niet in april/mei.


Groetjes,
Linda Sangers
Na het herseninfarct van begin december 2021 verliep het herstel en het revalidatieproces van pastor Nowara voorspoedig. Helaas is hij getroffen door een tweede infarct (CVA). Dit brengt zoals u begrijpt een flinke terugval en ook nieuwe gevolgen met zich mee. Een tegenvaller.Hij vraagt om uw gebed en dankt voor de ontvangen bloemen, kaarten en felicitaties rondom zijn 30 jarig priesterjubileum in juni jl.

image002

Hij wenst u allen een goede en rustige zomertijd toe.Namens pastor Nowara hartelijke groeten.

Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid.
IMG 20220709 WA0002182
De vakantie is begonnen ...voor vele een tijd voor ontspanning en rust.
En hoe fijn is het dan om zo een moment te pakken in de stilte tuin.

De gedichten in de stilte tuin zijn weer aangepast met als thema Zomer en vakantie tijd.

De pastoraat groep wenst iedereen een mooie zonnige vakantie toe.
Beste mensen, dag allemaal,dankkl

Twee prachtige bossen bloemen bereikten mij met oprechte felicitaties van jullie allen.
Heel veel dank daarvoor.
Ze hebben een mooie plek bij Maria gekregen.

Vanaf hier wens ik jullie een goede zomertijd toe en sterkte in de gegeven omstandigheden.


In Christo, pastor Zygfryd Nowara.
IMG 20220622 WA0001171 2kl
Ook in onze gemeenschap zien we de laatste tijd dat bij overlijden steeds vaker wordt gekozen voor een crematie in plaats van ter aarde plaatsing.

Hierdoor heeft de kerkcommissie in overleg met Ton Pardoel van kerkhofbeheer besloten een urnenwand aan te schaffen.

De keuze is gevallen op een modulair systeem waardoor een toekomstige uitbreiding eenvoudig is te realiseren.

De voorkant van de gedenkplaat kan van een tekst worden voorzien.
Geachte ouders en/of verzorgers,Vormsel

Zit uw kind in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 van de basisschool dan mag het gaan deelnemen aan het Vormsel.

Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging door de bisschop met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.

In september 2022 starten de gezamenlijke bijeenkomsten voor kinderen van Benschop, Cabauw/Lopik, Nieuwegein en IJsselstein om hen voor te bereiden. Dit zullen in totaal ongeveer 5 bijeenkomsten zijn. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is verplicht.

Op dinsdag 30 augustus is de start van de voorbereidingen met een ouderavond in de pastorie van de H. Jacobuskerk, Cabauwsekade 54, 3411 EC Lopik.

De vormselviering is op zaterdag 19 november 2022 om 16.00 uur in de H. Nicolaasbasiliek in IJsselstein. Vormheer is Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop.

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden, dan kunt u een aanmeldformulier via de mail aanvragen bij het secretariaat van de Kindercatechese.


Kindercatechese H-3-1-H
Wil je even rustig praten, je zorgen delen, wellicht samen bidden.
Ook nu, juist nu, willen we er als Pastoraal Team voor je zijn.
We worden al heel veel gebeld. Wil ook jij met één van ons praten,
dan zijn we in ieder geval bereikbaar van 9.00-17.00 uur op de volgende dagen:

• maandag en dinsdag pastoraal werkster Hedwig Mensink: 06 20 98 07 48
• woensdag en vrijdag pastoraal werkster Marion Korenromp: 06 23 87 54 99
• donderdag en vrijdag pastor Nowara: 06 28 47 86 36
• zaterdag en zondag pastoor Van der Vegt: 06 24 16 30 35
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top