BoomMetBank

Inleiding stiltemomenten

Omdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 komt er één keer per week nieuw materiaal verzorgd door onder anderen pastor Marion Korenromp.
Jij kan er gebruik van maken op jouw tijd en op jouw plek. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar en met de taal van stilte en gebed.

Vormen van meditaties

Allerlei vormen van meditatie worden uiteengezet (met telkens een voorbeeldmeditatie) op de site van de Protestantse Gemeente IJsselstein.
 • Ignatiaanse meditatie
 • Latifa gebed
 • Lectio divina
 • Centering praying
 • RAIN meditatie


Stiltemomenten Online

De meest recente meditatie staat bovenaan.
Er is niet elke week een nieuw Stiltemoment.

Najaar 2021

Meditatie 2021 06 02Pastor Marion Korenromp heeft helaas de komende periode geen tijd om wekelijks een nieuwe meditatie aan te leveren.
Wel heeft ze een plan gemaakt om dit najaar te zorgen voor:
 • 4 meditaties over Franciscus van Assisië. Die komen in de weken van 4 okt-3 nov  en lopen parallel aan de virtuele pelgrimage van Franciscus in parochie/gemeente
 • 4 (of meer) meditaties rond advent en kerst.


Eerdere meditaties

Meditaties over Bomen (juni 2021).

Meditatie 2021 04
 1. Meditatie bij Psalm 1.
 2. Meditatie bij de onvruchtbare vijgenboom uit Lucas 13.
 3. Meditatie met gebed.
  Het gaat om een meditatie met persoonlijk gebed waarbij het beeld van de boom inspiratie geeft. De meditatie heeft een ruime inleiding, de meditatie zelf begint na ongeveer 5 minuten.
 4. Begeleide meditatie.
  Het gaat om een begeleide meditatie waarin je je voorstellingsvermogen moet gebruiken.

Meditaties van Pasen tot en met Pinksteren 2021.

Ze hebben allemaal als thema een ‘IK BEN’-uitspraak van Jezus.Meditatie 2021 04
 1. Ik ben de opstanding en het leven.
 2. Ik ben het brood van het leven.
 3. Ik ben het licht.
  In de tekst wordt verwezen naar de volgende link: ArtWay.eu)
 4. Ik ben de Goede Herder.
 5. Ik ben de wijnstok.
 6. Ik ben de weg.
 7. Ik ben de deur.
 8. Welke naam zouden wij zelf Jezus op dit moment geven?

Meditatie: In de geest van Ignatius van Loyola

2021 01 08 jesaia55In deze meditatie kijken we vooruit op de komende 24 uur in aanwezigheid van God. Deze meditatie is in de geest van Ignatius van Loyola.
2020 11 20 St. Ignatius of Loyola

Meditatie: Levensgebed van Ignatius van Loyola

In het levensgebed blik je terug op de dag, en ontdek je in al wat je hebt beleefd Gods aanwezigheid.
2020 11 13 centering prayer

Meditatie: Centering prayer

"Centering prayer" is een gebed waarin je de stilte zoekt in aanwezigheid van God. Een heilig woord dat je zelf kiest, helpt je om bij afleiding en onrust steeds weer terug te keren naar de stilte.


© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top