Boom monumentaalWie graag op zijn eigen tijd wil mediteren en een audiofragment fijn vindt  kan inspiratie putten uit de stiltemomenten online. De duur van die meditaties is 10-15 minuten. Er zijn wat algemene meditaties beschikbaar. Daarnaast verschijnen in een jaar een paar series rondom een feest of een ander thema. Houd de site (of de nieuwsbrief) dus in de gaten als je op de hoogte wilt blijven!
De meeste meditatie zijn ingesproken door Marion Korenromp.
Er zijn ook fysieke bijeenkomsten: zie artikel Inleiding Stiltemomenten.
 


Stiltemomenten Online

Er is niet elke week een nieuw Stiltemoment.Eerdere stiltemomenten

Meditaties: Veertigdagentijd en Pasen 2022

Veertigdagentijd 3Inleiding
De veertigdagentijd is begonnen. We zijn op weg naar Pasen, het grote feest van de opstanding van Jezus. ‘Wat zoekt u de levende bij de doden, Hij is niet hier’, zullen we de engel weer horen zeggen, ‘Hij is niet hier, Hij is opgestaan’. Die boodschap is, ook na vele keren ernaar geluisterd te hebben, niet te bevatten.  Wat heeft God gedaan, zodat Jezus uit het graf kon opstaan? En wat betekent dat voor ons? 
Deze weken door de veertigdagentijd zou ik die laatste vraag willen verkennen door met je te luisteren naar Bijbelverhalen over het opstaan van mensen, al ruim voor hun dood. Het woord dat het Grieks gebruikt voor de opstanding van Jezus is hetzelfde woord dat wij gebruiken voor opstaan uit een stoel, of voor uit bed komen. Opstaan kan je soms ook symbolisch nemen: mensen kunnen opstaan uit hun ellende, uit de verlamming, uit hun schulden, uit een ziekte. Je kan ook opstaan om iets onder ogen te komen. En je kan geen zin hebben om op te staan. Letterlijk én figuurlijk. Zou die ontdekkingstocht ons kunnen helpen dichterbij het mysterie van Jezus’ opstanding te komen? Laten we opstaan en op reis gaan.
Onze zondagse haltes gaan ons langs stukjes uit het evangelie van Lucas voeren. Hij is dit jaar de leidende evangelist op het RK leesrooster. Ze zijn niet gelijk aan de zondagse lezingen voor de 40 dagentijd. Ze zijn gekozen op hun thematiek rond ‘opstaan’.
Klik hier om de teksten uit Lucas op internet op te zoeken in de Willibrordvertaling.

 1. Meditatie zondag 06 maart 2022
  Maria staat op (Lucas 1.39)
  Daarin staat dat Maria, na het bezoek van de engel, opstaat en op weg gaat naar haar nicht Elisabeth. Wat heeft dat opstaan ons te zeggen?
  Meditatie is gekoppeld aan de afbeelding in deze link.
 2. Meditatie zondag 13 maart 2022
  De lamme staat op (Lucas 5, 17-26)
  Ignatiaanse bijbelmeditatie.
 3. Meditatie zondag 20 maart 2022
  Het dochtertje van Jaïrus staat op (Lucas 8)
 4. Meditatie zondag 27 maart 2022
  De verloren zoon staat op (Lucas 15,18) 
  Dit is een schrijfmeditatie bij het verhaal van de verloren zoon uit Lc 15. Pak er dus pen en papier bij. Het geluidsfragment duurt ongeveer 10 minuten, maar voor de hele oefening heb je in totaal 30 minuten nodig.
 5. Meditatie zondag 03 april 2022
  Niet in staat om op te staan (Lucas 11,7) 
  Mensen hebben niet altijd zin om een vraag van een ander te beantwoorden. Ze blijven liever liggen. Soms doen ze het alsnog, al was het maar om van het gezeur af te zijn. God blijft nooit liggen als je Hem wat vraagt. Hij staat altijd op om te geven, te antwoorden en te laten vinden. Over dat mysterie gaat deze meditatie.
 6. Meditatie zondag 10 april 2022
  Jezus staat op in Getsemane (Lucas 22,45)
  Dit is een meditatie over Jezus die vlak voor zijn lijden bidt dat de beker aan Hem voorbij mag gaan, En dan opstaat om moedig de komende gebeurtenissen tegemoet te gaan.
 7. Meditatie zondag 17 april 2022Petrus staat op - De Paasboodschap (Lucas 24).
  Een Lectio Divina.

Meditaties: Overwinteren (januari 2022)

 1. OverwinterenOverwinteren 1
  Dit is een lectio divina bij het gedicht van Ida Gerhardt: Over de eerbied II.
  Gij moet het eenzaam laten
  het zaad dat ligt te slapen
  en dat al kiem gaat maken.
   
  Dit eerstelingsbewegen
  van leven binnen leven
  vermijd het te genaken.

  Laat het stil zijn in zijn waarde,
  zaad in de donkere aarde;
  zaad in de donkere aarde.

  En het zal groen ontwaken.
  Ida Gerhardt (1905-1997)
 2. Overwinteren 2
  Dit is een begeleide meditatie bij de volgende tekst van Etty Hillesum met als kern deze zinnen: Bij het leven hoort een plaats geven aan het lijden. Het komt erop aan hoe men het draagt. En of men het te rangschikken weet in zijn leven en toch het leven blijft aanvaarden.
 3. Overwinteren 3
  Dit is een beeldmeditatie bij het schilderij ‘levensstroom’ van de Indiaas-Duitse kunstenares Lucy D’Souza. Hier is de link naar die afbeelding: ArtWay.eu

Meditaties: Adventstijd 2021

 1. 2 Advent 4e weekMeditatie 28 november 2021 (1e Zondag van de Advent)
   Het is een beeldmeditatie bij een schilderij van Herman Eschke: Lighthouse on a Cliff by Moonlight — Hermann Eschke - Vuurtoren op een klif bij maanlicht.
  Klik hier voor het schilderij.
 2. Meditatie 05 december 2021 (3e Zondag van de Advent)
   Het is een lectio divina bij een gebed van Dag Hammerskjöld over ‘bereid de weg voor de Heer.’
  Klik hier voor de tekst van dit gebed.
 3. Meditatie 12 december 2021 (3e Zondag van de Advent)
  Dit keer is het een Ignatiaanse bijbelmeditatie bij Lucas 3, 1-18.
  Klik hier voor de tekst uit Lucas in de Willibrordvertaling (1975).
 4. Meditatie 19 december 2021 (4e Zondag van de Advent)
  In de bijbel staat meerdere keren geschreven dat Maria het woord (van God) bewaarde in haar hart. In deze meditatie nodig ik je uit je open te stellen voor een woord van God aan jou en dat mee te nemen je leven in.

Meditaties: Bij de virtuele pelgrimage "In het spoor van Sint Franciscus". (oktober 2021)

StFrancis
 1. Franciscus en de melaatse:  liefde kan groeien
  Het was voor Franciscus niet vanzelfsprekend liefde te voelen voor een melaatse. Maar zijn liefde groeide en omvatte ook deze zieke man. Kan onze liefde steeds meer mensen omvatten? Ook de mensen die we niet zo goed kennen? Ook de mensen die in opvatting en doen en laten ver van ons afstaan? Deze meditatie is er een oefening in. Probeer maar eens.
 2. Franciscus en het kruis van san Damiano: wat heeft het kruis jou te zeggen?
  In deze meditatie zoeken we een antwoord op deze vraag door onszelf voor te stellen in aanwezigheid van de Gekruisigde.
 3. Franciscus en de wolf van Gubbio: visioen van het paradijs
  Dit is een lectio divina bij Jesaja 11, 6-9:
  Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Babyʼs zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind kan rustig zijn hand in een nest met giftige adders steken. Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer.
 4. Franciscus en de vogeltjespreek:  jouw blik op deze bijzondere man
  Het gaat om een beeldmeditatie bij een schilderij van Franciscus. Het schilderij is van Ida Roekevisch en is via deze link te vinden (via de link kom je ook bij een grotere afbeelding). En als derde element: voor deze meditatie heb je ook pen en papier nodig. 

Meditatie: In de geest van Ignatius van Loyola

2021 01 08 jesaia55In deze meditatie kijken we vooruit op de komende 24 uur in aanwezigheid van God. Deze meditatie is in de geest van Ignatius van Loyola.
2020 11 20 St. Ignatius of Loyola

Meditatie: Levensgebed van Ignatius van Loyola

In het levensgebed blik je terug op de dag, en ontdek je in al wat je hebt beleefd Gods aanwezigheid.
2020 11 13 centering prayer

Meditatie: Centering prayer

"Centering prayer" is een gebed waarin je de stilte zoekt in aanwezigheid van God. Een heilig woord dat je zelf kiest, helpt je om bij afleiding en onrust steeds weer terug te keren naar de stilte.


© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top