BoomMetBank

Inleiding stiltemomenten

Omdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 komt er één keer per week nieuw materiaal verzorgd door onder anderen pastor Marion Korenromp.
Jij kan er gebruik van maken op jouw tijd en op jouw plek. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar en met de taal van stilte en gebed.

Vormen van meditaties

Allerlei vormen van meditatie worden uiteengezet (met telkens een voorbeeldmeditatie) op de site van de Protestantse Gemeente IJsselstein.
 • Ignatiaanse meditatie
 • Latifa gebed
 • Lectio divina
 • Centering praying
 • RAIN meditatie


Stiltemomenten Online

De meest recente meditatie staat bovenaan.
Er is niet elke week een nieuw Stiltemoment.

Meditatie 2022 01 14 B1

Meditatie 28 januari 2022: Overwinteren 3

Dit is een beeldmeditatie bij het schilderij ‘levensstroom’ van de Indiaas-Duitse kunstenares Lucy D’Souza. Hier is de link naar die afbeelding: ArtWay.eu
Meditatie 2022 01 14 B1

Meditatie 21 januari 2022: Overwinteren 2

Dit is een begeleide meditatie bij de volgende tekst van Etty Hillesum met als kern deze zinnen: Bij het leven hoort een plaats geven aan het lijden. Het komt erop aan hoe men het draagt. En of men het te rangschikken weet in zijn leven en toch het leven blijft aanvaarden.
Meditatie 2022 01 14 B1

Meditatie 14 januari 2022: Overwinteren 1

Dit is een lectio divina bij het gedicht van Ida Gerhardt: Over de eerbied II.

Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.
 
Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.

Laat het stil zijn in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken.

Ida Gerhardt (1905-1997)Eerdere stiltemomenten

Meditaties Adventstijd 2021

 1. 2 Advent 4e weekMeditatie 28 november 2021 (1e Zondag van de Advent)
   Het is een beeldmeditatie bij een schilderij van Herman Eschke: Lighthouse on a Cliff by Moonlight — Hermann Eschke - Vuurtoren op een klif bij maanlicht.
  Klik hier voor het schilderij.
 2. Meditatie 05 december 2021 (3e Zondag van de Advent)
   Het is een lectio divina bij een gebed van Dag Hammerskjöld over ‘bereid de weg voor de Heer.’
  Klik hier voor de tekst van dit gebed.
 3. Meditatie 12 december 2021 (3e Zondag van de Advent)
  Dit keer is het een Ignatiaanse bijbelmeditatie bij Lucas 3, 1-18.
  Klik hier voor de tekst uit Lucas in de Willibrordvertaling (1975).
 4. Meditatie 19 december 2021 (4e Zondag van de Advent)
  In de bijbel staat meerdere keren geschreven dat Maria het woord (van God) bewaarde in haar hart. In deze meditatie nodig ik je uit je open te stellen voor een woord van God aan jou en dat mee te nemen je leven in.

Meditaties bij de virtuele pelgrimage: In het spoor van Sint Franciscus. (oktober 2021)

StFrancis
 1. Franciscus en de melaatse:  liefde kan groeien
  Het was voor Franciscus niet vanzelfsprekend liefde te voelen voor een melaatse. Maar zijn liefde groeide en omvatte ook deze zieke man. Kan onze liefde steeds meer mensen omvatten? Ook de mensen die we niet zo goed kennen? Ook de mensen die in opvatting en doen en laten ver van ons afstaan? Deze meditatie is er een oefening in. Probeer maar eens.
 2. Franciscus en het kruis van san Damiano: wat heeft het kruis jou te zeggen?
  In deze meditatie zoeken we een antwoord op deze vraag door onszelf voor te stellen in aanwezigheid van de Gekruisigde.
 3. Franciscus en de wolf van Gubbio: visioen van het paradijs
  Dit is een lectio divina bij Jesaja 11, 6-9:
  Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Babyʼs zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind kan rustig zijn hand in een nest met giftige adders steken. Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer.
 4. Franciscus en de vogeltjespreek:  jouw blik op deze bijzondere man
  Het gaat om een beeldmeditatie bij een schilderij van Franciscus. Het schilderij is van Ida Roekevisch en is via deze link te vinden (via de link kom je ook bij een grotere afbeelding). En als derde element: voor deze meditatie heb je ook pen en papier nodig. 

Meditatie: In de geest van Ignatius van Loyola

2021 01 08 jesaia55In deze meditatie kijken we vooruit op de komende 24 uur in aanwezigheid van God. Deze meditatie is in de geest van Ignatius van Loyola.
2020 11 20 St. Ignatius of Loyola

Meditatie: Levensgebed van Ignatius van Loyola

In het levensgebed blik je terug op de dag, en ontdek je in al wat je hebt beleefd Gods aanwezigheid.
2020 11 13 centering prayer

Meditatie: Centering prayer

"Centering prayer" is een gebed waarin je de stilte zoekt in aanwezigheid van God. Een heilig woord dat je zelf kiest, helpt je om bij afleiding en onrust steeds weer terug te keren naar de stilte.


© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top