BoomMetBank

Inleiding stiltemomenten

Omdat samen in een groep mediteren nog niet kan, gaan we door met het maken van online-meditaties. Want er is veel behoefte aan stilte en rust, hebben we gemerkt.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 komt er één keer per week nieuw materiaal verzorgd door onder anderen pastor Marion Korenromp.
Jij kan er gebruik van maken op jouw tijd en op jouw plek. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar en met de taal van stilte en gebed.

Vormen van meditaties

Allerlei vormen van meditatie worden uiteengezet (met telkens een voorbeeldmeditatie) op de site van de Protestantse Gemeente IJsselstein.
  • Ignatiaanse meditatie
  • Latifa gebed
  • Lectio divina
  • Centering praying
  • RAIN meditatieStiltemomenten Online

De meest recente meditatie staat bovenaan.

Meditatie 22 januari 2021

2021 01 08 jesaia55 Vissers van mensen. Deze meditatie is een Ignatiaanse bijbelmeditatie. De uitnodiging is om na het horen van de evangelietekst (Mc 1,16-20) je in te leven in het verhaal met gebruik van al je zintuigen en zo te ontdekken welke betekenis Jezus’ woorden en daden voor jou hebben.

Meditatie 15 januari 2021

2021 01 08 jesaia55In deze meditatie kijken we vooruit op de komende 24 uur in aanwezigheid van God. Deze meditatie is in de geest van Ignatius van Loyola.

Meditatie 08 januari 2021

2021 01 08 jesaia55Deze meditatie is een lectio divina bij de eerste verzen uit Jesaja 55. Daarin horen we een uitnodiging onze ‘honger’  niet langer te stillen met dingen die er uiteindelijk niet toe doen, maar ons ‘eten’ te halen bij God.

Meditatie 31 december 2020

2020 12 11 Magnificat In deze meditatie kijken we terug op het jaar dat bijna voorbij is. Dat doen we met een schrijfmeditatie. Dus: pak pen en papier erbij!


Eerdere meditaties

2020 11 20 St. Ignatius of Loyola

Meditatie: Levensgebed van Ignatius van Loyola

In het levensgebed blik je terug op de dag, en ontdek je in al wat je hebt beleefd Gods aanwezigheid.
2020 11 13 centering prayer

Meditatie: Centering prayer

"Centering prayer" is een gebed waarin je de stilte zoekt in aanwezigheid van God. Een heilig woord dat je zelf kiest, helpt je om bij afleiding en onrust steeds weer terug te keren naar de stilte.


© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top