Kindercatechese Tabor wordt Kindercatechese H. Drie-eenheid

kindercatechasePer 1 juli 2018 stopt Annemiek Biermans als secretarieel medewerkster van de Kindercatechese Tabor. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Wij wensen haar alle goeds toe en vele mooie jaren en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels is er een opvolgster gevonden in Rita de With.

Dit moment van verandering heeft ons doen besluiten ook een andere invulling te geven aan Kindercatechese Nieuwegein. Rita zal gaan werken voor Kindercatechese voor de gehele parochie. Dat betekent dat zij een coördinerende en ondersteunde functie heeft voor alle geloofsgemeenschappen binnen onze Drie-eenheid parochie. Zij zal aanspreekpunt zijn voor Eerste Heilige Communie en Vormsel en voor de Basiscatechese Nieuwegein. Zij werkt hierbij nauw samen met pastoor Van der Vegt.

Ook is besloten, dat het secretariaat in Nieuwegein wordt gesloten en er alleen een digitaal adres is. Het oude e-mailadres van de Kindercatechese komt te vervallen. Met ingang van heden is er een ander e-mailadres (uit veiligheidsoverwegingen wordt dit adres hiet niet getoond). Hier kunt u terecht voor al uw vragen omtrent de vorming van uw kinderen van de basisschoolleeftijd.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via e-mail kindercatechese

Parochiebestuur Drieeenheid.
G.M.J van der Vegt, pastoor
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top