In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.

Perfectie

Ware perfectie
Word gevonden in de hemel
Waar Hij de scepter zwaait:Pinksteren 
Met ware perfectie

Heeft Hij de mens getooid en verfraait.

Met ware perfectie
Sluit alles aan:
De mens, het dier, de aarde:
De zee, de lucht, de regen
Voor elkaar, van grootse waarde.
De rijkdom is
Niet te evenaren, of te overstijgen
Ondanks alles, wat de mens bereikt:
Wat de mens perfectie vind?
Voor Hem is niets, wat het lijkt.
Hij vraagt ons niet
Die perfectie te bereiken
Hij weet; we kunnen er niet bij
Hij vraagt ons om simpelweg Zijn kind te zijn
Dat vraagt Hij!
Ware perfectie...
Voor een ander, zo lelijk als de nacht
Voor wéér een ander, niet goed genoeg
Hij ziet pure schoonheid...
Al héél vroeg.
Hij schiep alles, tot in de finesses,
Hij schept vandaag nog stééds
Vanuit de hemel, waar Hij de scepter zwaait:
Perfectie word gevonden en gezien,
Waar Hij aan het werk is,
Waar de Geest waait.

Astrid Luijten
wapenaartsbisdomHet Aartsbisdom vraagt aandacht bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag over het doel van dit Nationaal Holocast Museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd.

Klik hier voor de brief van mgr. Herman W. Woorts.

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

Als u hier klikt kunt u het redactieschema voor 2018 van het parochieblad lezen. Daarop staan onder meer de inleverdata van kopij die voor een editie gelden.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top