SCCO
Afgelopen maanden zijn in Nederland en Cambodja weer veel mooie stappen voorwaarts gezet,
die we graag met jullie delen via deze nieuwsbrief.

SCCO, een begrip in Andong!

Dankzij de inzet van SCCO, gebeurt er veel in Andong: moeders werken in het naaiatelier, kinderen gaan met de tuktuk naar de lokale basisschool, kleuters volgen gratis lessen en een aantal kinderen krijgt bijles en Engelse les in de ‘intensive class’ van SCCO.

Niet alleen doordeweeks, maar ook in het weekend werkt het SCCO-team hard door. Twee leraressen verzorgen Engelse les en zorgen dat de kinderen in de lokalen van SCCO kunnen lezen en spelen. Daarnaast is er eens in de maand een ouder- en kinder-evenement. De opkomst blijft maar groeien en groeien! Aan zo’n evenement nemen al gauw meer dan 100 ouders en kinderen deel. Hiermee is het overduidelijk dat SCCO een begrip en platform is geworden in Andong, dat zorgt voor een betere toekomst voor de volgende generaties.

Lees de hele Nieuwsbrief die interessante informatie bevat. O.a. ook de opbrengsten middels het Vastenactieproject.
Hans oldenhof

Beste medeparochianen,

Op 1 november 2018 zal onze pastoraal werker Hans Oldenhof afscheid nemen van onze Drie-eenheid parochie. Sinds 1999 is Hans Oldenhof als diaconaal opbouwwerker bij ons werkzaam. Eerst binnen het verband Drie-rivieren land en sinds 2010 in onze parochie H. Drie-eenheid. Hans is door het Aartsbisdom Utrecht gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden.

Kerkproeverij Doe meeParochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Back to church, een interkerkelijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit project in de agenda.

Klik hier voor meer informatie.
Sport voetbal 2 kl 465x300In het Vaticaan werd op 1 juni 2018 een document gepresenteerd van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven over geloof en sport. De titel van de Engelse versie luidt: ‘Giving the best of yourself. The Christian perspective on sport and the human person’: ‘Het beste van jezelf geven’. In onderstaand artikel geeft priester André Monninkhof wat eerste indrukken van dit rijke document.

Klik hier om verder te lezen.
willibrordprocessie2018De zestiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 9 september 2018. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Boogers van de organiserende Salvatorparochie.

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie.
Pastoor Boogers: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat – letterlijk – de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van Willibrord.”

Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat 9), waar zij zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.

Kindercatechese Tabor wordt Kindercatechese H. Drie-eenheid

kindercatechasePer 1 juli 2018 stopt Annemiek Biermans als secretarieel medewerkster van de Kindercatechese Tabor. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Wij wensen haar alle goeds toe en vele mooie jaren en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels is er een opvolgster gevonden in Rita de With.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert weer een diocesane misdienaarsdag. Jongerenmisdienaars misdienetteAlle misdienaars en acolieten van het Aartsbisdom zijn van harte uitgenodigd om naar Utrecht te komen met hun begeleiders.

Romereis 2018In september is er weer een reis met een groep projectzangers naar Rome. Tweemaal hebben wij o.l.v. Sonja Roskamp zo’n reis al muzikaal mogen leiden, en het werden onvergetelijke momenten. Nu hopen wij wederom met een koor te kunnen afreizen. Naast het zingen in Rome, zal je ook een mooie indruk krijgen van de eeuwige stad.

Eenieder die koorervaring heeft, kan zich aanmelden om met dit projectkoor in de mooiste kerken van Rome te gaan zingen, b.v. de zang verzorgen tijdens een Eucharistieviering in de Sint Pieter, Sint Paulus buiten de muren, Maria Maggiore. En niet te vergeten onze eigen Nederlandse kerk, de Friezenkerk.

Het programma is nog onder voorbehoud, maar je zal naast het zingen ook de fantastische eeuwige stad leren kennen. Pastoor Martin Los neemt je mee langs de oorsprong van ons Christelijke geloof. En wat is er mooier om dat ook zingend met elkaar te beleven?

Er is nu nog plaats voor een aantal zangers en zangeressen in het projectkoor.
In verband met het uitzoeken van muziek voor het projectkoor, is inschrijving voor half juni gewenst!
Begin september is er namelijk al een studiedag in Utrecht, en de muziek wordt ter voorbereiding/thuisstudie in augustus al aan de deelnemers opgestuurd.

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert dit jaar de bedevaart op 23 en 24 augustus. Kevelaer2
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als 'Troosteres van de bedroefden'.
Een plaats om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen. In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.

In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

Als u hier klikt kunt u het redactieschema voor 2018 van het parochieblad lezen. Daarop staan onder meer de inleverdata van kopij die voor een editie gelden.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top