R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Tijdens de dodenherdenking in Montfoort memoreerde Hennie van Kortenhof aan de verzetsheld Wim Speelman. wim speelman

"Begin dit jaar las ik naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van het Dagblad Trouw: Herinneringen aan Wim Speelman
Hé dacht ik, wij hebben hier in de stad Montfoort een Wim Speelmanplein en een Wim Speelmanstraat. Dat deze persoon een verzetsheld was, was me bekend. Maar wie was Wim Speelman?
Willem Pieter Speelman was student economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is geboren in Sellingen ( Groningen ) op 20 januari 1919. Zijn vader was predikant en diep religieus. Tegenspraak was hij niet gewend en zeker van zijn kinderen niet. Maar zoon Wim was de eerste in het gezin die tegen hem in opstand kwam.

Toen de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 begon was dit ook het begin van de verzetsactiviteiten van Wim Speelman.
Hij schreef pamfletten die opriepen tot verzet en vond aansluiting bij de redactie van verzetskrant Vrij Nederland. Tevens hielp hij bij de verspreiding van het blad.
In december 1942 werd hij door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd en overgebracht naar Kamp Haaren, waar vandaan hij wist te ontsnappen door een raam te forceren.
Raadgevingen om zich voor de rest van de oorlog maar rustig te houden sloeg hij in de wind. ‘Ik ben niet uit de gevangenis gekomen om niets te doen’ was zijn verweer.

henny slotPastor Henny Slot: 50 jaar ‘Missie zonder grenzen’

‘Missie zonder grenzen’ wordt het thema van het 50-jarig priesterfeest van pastor Henny Slot. Dat vieren wij zondag 24 juni 2018 om 10.00 uur in de RK Geboorte Johannes de Doperkerk in Montfoort met een plechtige eucharistieviering en aansluitend een receptie in het Zalencentrum St Joseph. Met dit thema ‘Missie zonder grenzen’ bij dit gouden feest wil Henny aangeven hoe hij – geïnspireerd door zijn geloof – in zijn leven geloof heeft omgezet in daden. Niet alleen in Nederland, tijdens zijn werk als pastor in het ziekenhuis van Alkmaar. Maar over de grenzen heen: in zijn periode als missionaris in Kameroen.

Als jonge pater van de congregatie ‘Mill Hill’ heeft hij geloof concreet handen en voeten gegeven: in de zorg voor de lokale bevolking, zorgen voor beter onderwijs, voor gezondheidszorg, voor betere landbouw. Die betrokkenheid met Kameroen is altijd gebleven. Niet alleen in woord maar ook via fondswerving. De stichting DAC heeft in de loop der jaren veel betekenisvol kunnen bijdragen. In dit jaar van zijn gouden priesterfeest en het jaar dat Henny 75 jaar wordt, is ook de tijd aangebroken voor een overdracht. Maar voor het zover is willen we werken aan een mooie afronding voor zijn zo geliefde mensen in Kameroen. Helpt u ook mee!

Mbetta gezondheidscentrum: renovatie echt nodig. Henny heeft in Kameroen gewerkt o.a. in de regio Mbetta. Een ruige omgeving: oerwoud, bergen, een vochtig en warm klimaat. Uitgestrekt. Weinig voorzieningen. Grotere plaatsen op afstand. In zo’n omgeving zijn basisvoorzieningen voor de lokale bevolking heel belangrijk. Zo rond 1960 zijn de paters van Mill Hill actief in deze regio. En zijn scholen gebouwd en een gezondheidscentrum. Dit gezondheidscentrum van Mbetta vervult een belangrijke rol voor de gezondheidszorg van meer dan 20.000 mensen in de regio.

foto20Op deze pagina zullen wij wekelijks een korte impressie en wat foto's plaatsen die wij via de app van Tonny en Laus ontvangen. Onderaan leest u de oorspronkelijke aankondiging en toelichting bij deze Camino.

Verslag week 4

Hoi lieve allemaal, hier weer even een groet van de camino-gangers. We voelen ons al aardig pelgrims. Vergeleken met eerdere keren merken we dat je steeds meer intenser mee omgaat, dat je meer tot besef komt dat het toch een bijzondere ervaring is. Het nieuwe is ervan af en je komt tot andere gesprekken. De meeste pelgrims hebben al meer camino’s gelopen en ervaren vaak hetzelfde. Ook al zijn de kerken veelal gesloten toch vind je steeds wel een moment om stil te worden, te denken aan de Bron. Dankbaar voor het leven, voor al wat we krijgen, om niet. De Bron waaruit we kracht putten, richting krijgen. Die nooit ophoudt te stromen! Als we ons er maar van bewust zijn.

Afgelopen week kwamen we langs een oude waterbron, Puente de San Alberte. De legende is dat wanneer je je eraan laaft dat dan je ‘splaakgebrek’ verholpen is, zo geschiedde. In Baamonde kwamen we langs een oud kerkje: Santiago de Baamonde. Prachtig, wat nog specialer was dat er een oude tamme kastanjeboom staat. In 1937 is deze van de kap gered door een kunstenaar, Victor Corral. Hij maakte in de boom een prachtig houtsnijwerk: Maria met Kind, en rozenkrans. Daar word je stil van en daar neem je de tijd voor om het tot je te laten doordringen, zó mooi! Prachtig! Ja, soms hebben we engeltjes zonder het te weten!

dauwtrappenOp donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag gaan we weer dauwtrappen. Het is een oecumenische activiteit die dit jaar ook in het teken staat van het Feest van de Geest. Om 7.00 uur verzamelen we bij de RK Kerk aan het pastoor Spaanplein. We laten ons inspireren door wat de ‘Levensadem’ van de Geest ons inblaast. Tijdens de wandeling, met enkele bezinnende momenten, zullen we ongetwijfeld met elkaar in gesprek raken over Levensadem, over de Geest die ons aanvuurt.

Rond 9.00 uur is er een ontbijt in De Rank en om 10.00 uur is er een gezamenlijke viering is met het thema dat aansluit bij het Feest van de Geest: ‘Levensadem’. Ieder is hierbij van harte uitgenodigd. Hemelvaartsdag is er dus geen viering in de RK Kerk.

Als u het plan heeft om mee te wandelen en na afloop ook een broodje lust dan graag (uiterlijk maandag 7 mei) opgeven bij Gerard Vendrig, klik hier voor contactformulier of bel, sms of app naar 06 - 20 45 58 21.

Terug naar Startpagina
lintjes5Koninklijke lintjes voor Dory en Jos Rosendaal.

Donderdagmorgen 26 april 2018 zijn Dory en Jos Rosendaal uit Linschoten verrast met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding wegens hun beider jarenlange inzet voor de parochie en nadien geloofsgemenschap ‘Geboorte Johannes de Doper’ in Montfoort en in het bijzonder voor de katholieke gemeenschap in ’t Kruispunt in Linschoten.

Vanaf het moment, dat ze in 1973 in Linschoten met hun jonge gezin kwamen wonen, raakten ze betrokken bij de liturgievieringen. Daar kwamen steeds meer taken bij, vooral toen het kerkje 'Bij De Tol' vervangen werd door het huidige kerkgebouw 't Kruispunt. Pastor Frans Derix werd aangesteld als ‘aanjager’ voor de katholieke Linschotenaren en allerlei commissies werden in het leven geroepen, waarvan Dory voorzitter werd. Dory legde vele bezoeken af bij mensen in tijden van nood en verdriet.

Het huis van Jos en Dory fungeerde vanaf het begin als uitgiftestation van het parochieblad ‘Rondom’ tegenwoordig ‘Bijeen’ én vele jaren van de enveloppen van ’Kerkbalans’. Kosters- (en destijds misdienaars)lijsten worden gemaakt en zelf zijn ze ook koster en altijd aanwezig bij hoogtijdagen en uitvaarten. De prachtige kerststal, opgeslagen in de boerderij van Jan en Bets Vlooswijk, wordt door hen jaarlijks in de hal van ’t Kruispunt opgesteld en weer weggehaald, evenals een grote kerstboom.

GlasvezelkrantHet is niet zo voor de hand liggend dat wij als kerk ons druk maken over zoiets wereldlijks als internet. Dat doen we met enige schroom. Toch voelen we het (toenemende) belang. De wereld verandert en wij willen mee veranderen. Al blijft fysieke communicatie van mens tot mens een groot goed. Als geloofsgemeenschap willen we ook digitaal goed kunnen functioneren. Daarom is een glasvezelnetwerk in Montfoort en Linschoten zeer belangrijk.

Het ophalen en versturen van data neemt elk jaar enorm toe. Het thuis kunnen werken vraagt een goed en snel internet. De digitale activiteiten nemen steeds meer toe. De huidige verbindingen raken achterop. We zien het ook regelmatig van dichtbij met de (matige kwaliteit van) uitzendingen via kerkdienst gemist. Bij de eerste ronde eind 2017 werd het beoogde aantal van 40 % bij lange na niet gehaald.

henny slotZondag 24 juni 2018. Dan is er een bijzondere viering in onze kerk. Een bewuste keuze op het feest van de naamgever van onze kerk en onze geloofsgemeenschap, het feest van de ‘Geboorte van Johannes de Doper’. Deze dag is door Pastor Henny Slot gekozen om in dankbaarheid met familie, vrienden en onze gemeenschap zijn gouden priesterjubileum te vieren. Al woont hij na vele jaren missiewerk in Alkmaar, hier in Montfoort, op Achthoven, de Slotlaan ligt de basis van zijn leven en zijn (blijvende) betrokkenheid met onze geloofsgemeenschap waar hij regelmatig voorgaat in de liturgievieringen.

‘Missie zonder grenzen’ wordt het thema van het feest. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Na de viering is er een receptie in het zalencentrum St. Joseph. Het is de wens van de jubilaris dat de mensen in Kameroen dit ook met hem kunnen meevieren. Dat is mogelijk via de extra collecte bij deze viering maar ook is het mogelijk een bijdrage te geven aan de Zusters Franciscanessen van Shisong in Kameroen om de medische zorg te steunen. Giften kunnen worden overgemaakt via de Stichting DAC: NL 34 ABNA 0501 7764 86. Lees hier meer over het cadeau en het achterliggende project.

KerkNaRestauratieRondleiders op pad
Op zaterdag 28 april 2018 ging de groep die in onze kerk in de zomermaanden de rondleidingen verzorgt op pad voor hun jaarlijkse uitje. Dit jaarlijkse uitstapje doen we gezamenlijk met de rondleiders van de St. Janskerk in Linschoten en de Grote of St. Janskerk uit Montfoort. We werden gastvrij ontvangen in het klooster van de Passionisten in Haastrecht. Pater Leo Bos vertelde over het ontstaan van de communiteit, de passie, de werkzaamheden enz. Ook schetste hij een beeld van de vroegere jaren waar een 100-tal studenten gehuisvest was in dit klooster. Thans wonen er nog tien Passionisten die, voor zo ver mogelijk, naast de vieringen in de kloosterkerk ook in de regio assistentie verlenen.

Er was een rondleiding door (een deel) van de gebouwen o.a. een klein museum, een imposante bibliotheek, de kloosterkapel en de kloosterkerk. Ook kon men een wandeling maken door de tuin. Met een smakelijke lunch in ‘BIJ Goejan’ werd dit bezoek afgesloten. Klik hier voor wat foto's (van Sjaak Spruijt) over deze excursie. Lees hieronder meer over de werkgroep.
Kloosterpassionisten

FranciscaanTekenFranciscanen vertrekken uit Utrecht. Al lange tijd heeft onze geloofsgemeenschap een binding met de Orde der Minderbroeders Franciscanen. Niet alleen door de (oud)missionarissen Theo Vergeer en Frans Lieshout. Ook het pastoraat van pastor Mattie Jeukens in onze geloofsgemeenschap (priesterwijding in Montfoort in 1988). Daarnaast hebben wij vanaf begin 1990 weekendassistentie van hen gehad. Eerst pater Jan van Duijnhoven (†2017) en vanaf 2000 is pater Jan Bouwens circa één keer per maand voorganger in onze weekendvieringen.

Daar komt verandering in. Want na de zomer dit jaar zullen de minderbroeders Franciscanen de stad Utrecht gaan verlaten. Het is het gevolg van een besluit tot aankoop van het klooster dat in gebruik was bij de minderbroeders Kapucijnen in ’s-Hertogenbosch. De belangrijkste aanleiding van deze verhuizing is de wens van de jonge broeders naar een huis met een kerk in een middelgrote stad. Om vandaaruit activiteiten op het gebied van pastoraat en diaconaat te ontplooien.

EHC uitreiken hostieOp deze webpagina wordt de informatie aangaande de Eerste Communie (22 april 2018) met u gedeeld. 

Zondag 22 april 2018
Na een lange voorbereidingstijd was het dan zover. In een hele volle kerk hebben 23 kinderen hun 1e Communie gedaan tijdens een feestelijke viering.

Helaas liet de techniek ons deze dag wat in de steek. (Door deze verstoring liep de tekstpresentatie niet altijd goed en ook de besturing van de camera liep enkele keren vast. De oorzaak is achterhaald zodat we maatregelen kunnen nemen.)

Desondanks was het het mooie viering. Ook de versiering in de kerk was prachtig. We willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen, De opbrengst voor het project van de MAMAS was in totaal € 809,04 waarvan € 360,92 van de kinderen en de collecte € 448,12. De organisatie was heel blij en verrast met deze gift. Lees hier de dank je wel brief van de MAMAS. Woensdag 25 april 2018 hebben we met de kinderen de voorbereiding afgesloten. We hopen dat ‘Samen met jou’ een mooiere betekenis heeft gekregen.

De werkgroep: Esther, Helma, Jessica en Mia.

pelgrim zoetermeerPelgrimeren in een gastvrije geloofsgemeenschap, wat ging vooraf...

Twee uitnodigingen aan onze geloofsgemeenschap om in juni en in augustus gastvrijheid te bieden aan pelgrims. Twee verschillende groepen die ons gevraagd hebben en die wij graag (met uw hulp) van dienst willen zijn. AFgelopen 2/3 juni 2018 was er een groep mensen uit Zoetermeer en 16/17 augustus 2018 komt nog een groep van naar verwachting 8 jonge Dominicanen die onderweg zijn van Nijmegen naar Rotterdam.

Als je het woord pelgrimeren googelt is direct te zien dat het een actueel en bevlogen begrip is. Pelgrimeren is van alle tijden maar maakt de laatste decennia een grote opmars. Pelgrimeren kan in principe naar ieder doel, het hoeft niet persé een religieus doel te zijn.

Maar pelgrimeren hoort wel bij het Christelijk geloof, zoals gebeden er bij horen. Het hoort trouwens ook bij andere religies, zoals de hadj van de moslims. Vanaf de eerste eeuwen na Christus trokken Christenen ook naar Jerusalem.

FEEST vdG groene hart middelFeest van de Geest - Kunst is de Kerk
Het nieuwste werk van Desiree Ubink hangt vanaf Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren in onze kerk. Dit is een speciale plek voor een bijzonder project met als thema LEVENSADEM. De afgelopen maanden heeft Desiree aan deze tentoonstelling gewerkt op uitnodiging van het evenement Feest van de Geest, waar kerk en kunst elkaar ontmoeten. Samen met dichter Klara Smeets is er een gezamenlijk kunstwerk ontstaan met de titel: DIALOOG. Daarnaast zijn er diverse andere foto’s en gedichten gemaakt, die met elkaar communiceren maar ook op zichzelf staan.

Project Feest van de Geest 2018

Het naderende Pinksterfeest gaf veel inspiratie aan ca. 20 kunstenaars in het Groene Hart en een aantal kunstenaars van Ipse de Bruggen met een verstandelijke beperking. Zij hebben gewerkt aan een nieuw kunstwerk, dat tussen Hemelvaart en Pinksteren van dit jaar wordt tentoongesteld in één van de 16 kerken die deelnemen aan het project ‘Feest van de Geest’.

Ook in onze Johannes de Doperkerk en in de Rank in Montfoort zal kunst te zien zijn die is geïnspireerd door het Pinksterverhaal, het gesprek met pater Herman Wijten en de architectuur van onze kerkgebouwen. Het thema voor dit jaar is landelijk: ‘Levensadem’: Geestkracht, levensadem en levensruimte Desiree Ubink en Klara Smeets maken een kunstwerk exclusief te zien in onze kerk. Truus Martens zal haar verbeelding van het thema ‘Levensadem’ laten zien in de Rank in Montfoort. Meer over Desiree Ubink en Klara Smeets vindt u hieronder.

Landelijk project
Het Feest van de Geest is een landelijk project voor de ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. Het wordt in verschillende regio’s van Nederland gehouden, en dit jaar voor de derde keer ook in het Groene Hart. De expositie wordt gehouden de periode van Hemelvaartsdag 10 mei, zaterdag 12 mei, zondag 13 mei en van zaterdag 19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei. De kerken die meedoen zijn dan open van 13.00 - 17.00 uur. De officiële opening is op dinsdag 8 mei om 20.00 uur in de grote Bonaventurakerk in Woerden. Iedereen is van harte welkom.

collecteZondag 3 juni 2018 was er een extra collecte waarvan de opbrengst wordt aangewend voor het vredeswerk van Bisschop Paride Taban in Zuid-Soedan. De opbrengst was € 187,09.

Bij de huwelijksplechtigheid (1 juni 2018) van Ad Spruit en Imre vd Baan was er een collecte met een tweeledig doel. De helft van de totaalopbrengst van € 334,22 zal worden overgemaakt naar DAC. Deze stichting waar pastor Henny Slot zich aan verbonden heeft zet zich in voor gezondheidsprojecten in Kameroen. Voor dit doel wordt ook op 24 juni een bijdrage gevraagd als cadeau bij het gouden priesterfeest. Lees er hier meer over.

Met Pinksteren is er altijd de collecte in het kader van de WNM, de Week voor de Nederlandse Missionarissen. De opbrengst van deze collecte was € 302,79 in Montfoort en € 76,05 in Linschoten, zodat we in totaal € 379,84 zullen overmaken.

Zondag 29 april 2018 is er gecollecteerd voor 'De Oosterse Kerken'. De opbrengst van deze collecte (viering in Montfoort) was € 222,60.

SamskledingactieZaterdag 21 april 2018 was Sam's kledingactie. Er stonden al vroeg heel wat zakken bij de achterdeuren van de kerk. De opbrengst was dit jaar 635 kg. Een mooi resultaat. Op tal van plaatsen, ook in de regio wordt door deze organisatie kleding ingezameld voor Mensen in Nood. Volgend voorjaar is de planning dat er weer een inzameling zal plaatsvinden Voor nu namens Sam's kledingactie hartelijk dank.

Sam's Kledingactie een eenvoudige manier van hulp
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. SAM's Kledingactie zet zich in voor deze mensen. Samen met onze enthousiaste vrijwilligers zamelen we tweedehandskleding in. De verkoop van deze kleding levert geld op dat we direct besteden om de nood in rampgebieden te verlichten.

KWD
Overzichtspagina actueel nieuws van de kinderwoorddiensten.
Op deze pagina wordt allereerst begonnen met de aankondiging van de eerst aankomende kinderwoorddienst.
Daarna een overzicht van data voor de komende periode en afsluitend enkele terugblikken van recente vieringen.
Algemene informatie over de werkgroep (samenstelling, werkwijze en contactgegevens) kunt u elders op de website vinden

Op zondag 24 juni 2018 is de  laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie! 
We vieren dat pastor Henny Slot 50 jaar priester is.  Daarom is deze kinderwoorddienst extra speciaal. cupcakes

We gaan er een leuke, gezellige en feestelijke afsluiting van maken. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom mee te doen! 
Kom jij ook ??? 


Data kinderwoorddiensten voor de komende tijd:

23 september 2018 Vredesweek
11 november 2018

Alle kinderen t/m groep 8 zijn van harte uitgenodigd om tijdens de kerkviering naar deze speciale kinderwoorddiensten te komen.
We vertellen vaak een bijzonder verhaal, en gaan daarna spelenderwijs met het thema van de viering aan de slag. Het is leuk, leerzaam en heel gezellig! Kom je ook?
En neem je vriendjes, vriendinnetjes, broertje(s) en/ of zusje(s) mee?

N.B. Voor (groot)ouders is het een uitgelezen kans om hun (klein)kinderen een feestelijke viering te laten ervaren.

Dara DSC08536Het resultaat van de actie
In de veerigdagentijd heeft de Vastenaktie van onze geloofsgemeenschap in het teken gestaan van het project van DARA ter bevordering van onderwijs in Cambodja. Er werd een presentatie verzorgd in de kerk en de scholen werden bezocht. Velen onder ons hebben hiervoor gedoneerd.

De eindstand is voorlopig vastgesteld op € 2.838,73 (Montfoort €1.323,85 + Linschoten € 234,98 + scholen € 1.279,90) waarbij de individuele overmakingen naar banknummer NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnr. 400351 nog niet zijn meegeteld. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, het kan nog steeds! Stichting DARA bedankt iedereen voor hun bijdrage. Zij zullen ervoor zorgen dat het geld goed wordt besteed.

Wilt u meer informatie over de stichting lees hieronder de aankoniging van de actie.

FransLieshout03
Na vier maanden onverwacht (ziekteverlof) verblijf in Montfoort kwam pater Frans Lieshout ofm in april 2016 weer thuis in Wamena (in Papua). Hij werd daar “weer feestelijk welkom geheten”. Moderne middelen ook vanuit Papua (internet en WhatsApp) bieden ons de mogelijkheid een intensiever contact met Frans te onderhouden. Zijn gezondheid is sinds die tijd een belangrijke bron van zorg. Met enige regelmaat stuurt Frans een bericht over het wel en wee in Papoea.

Bericht 27 april 2018Franslieshout mei 2018

Beste verzorgers van BIJ-Johannes, hier ben ik weer. Het internet werkt weer, zij het slechts een beetje. Ze hebben de kabel (die recent bij een aardbeving was verbroken) provisorisch gerepareerd. Intussen ben ik weer thuis in de Baliemvallei na een bezoek aan Jayapura waar ik afgelopen week de priesterwijding van 8 medebroeders heb bijgewoond. Het was geweldig mooi.

De 8 jonge priesters ontvingen meteen ook hun zending. Er gaat er een gaat studeren in Rome, (communicatie sociaal pastoraal) en een ander gaat ook studeren maar in Jerusalem (schriftuur). Een wordt er missionaris in Papua-New-Guinea. Weer een ander gaat werken in het parochiepastoraat en een van hen in het onderwijspastoraat. Een heeft een zending om te gaan werken op het Franciscaans secretariaat voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Een wordt leider van ons retraite en vormingsinstituut en tenslotte wordt er een wordt magister (leraar) van onze postulanten.

Zo kunnen jullie zien waar de accenten liggen bij onze nog jonge broederschap. Verder heb ik geen nieuws te melden. Met mijzelf gaat het nog goed. Hartelijke groeten. Via WhatsApp stuur ik een laatste foto van mij.

NB Intussen stuurde Frans 2 mei 2018 een sms bericht dat het internet maar voor even in de lucht was en helaas weer totaal is verbroken.

KoosvanWInden5Op deze pagina wordt met een zekere regelmaat nieuws en informatie over pater Koos van Winden geplaatst. Het is een artikel die we blijven aanvullen. Het meest recente nieuws en informatie staat bovenaan.

Bericht Pinksteren 2018
Pater Koos van Winden heeft naafloop van de Pinsterviering ons zijn Pinkstergedachten toegezonden. “Pinksteren zit in de lucht, het is leven: Alles wat ademt, leeft; lucht houdt ons in leven. Vanmorgen (Zaterdag 19 Mei) zei het slotgebed: “vernieuw ons door de gave van een nieuwe jeugd”; dat is elk jaar opnieuw zo. Overal. Vandaag iets over de ouderenzorg, en de ontmoeting met de oudjes, door de jeugdgroep die juist een bezinning dag had beëindigd. Het huis is van de Sint Vincentiusvereniging, en heeft de aantrekkelijke naam “Lar das Idosas”.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top