Als gevolg van de invoering van de 'Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht van volledige inzage van uw gegevens die de RKK van u heeft vastgelegd.

Er zijn twee registraties waarin uw gegevens zijn vastgelegd:
  1. de 'Kerkregisters' (doopboek, huwelijkboek, etc.) die boeken zijn ter inzage beschikbaar op het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap. U kunt hier een uittreksel uit krijgen als u zich legitimeert en aan kunt geven waar u de informatie voor wilt gebruiken.
  2. de 'RK Ledenadministratie' , dit is de landelijke database met informatie over de leden van de kerk. Ook hier kunt u een uittreksel uit krijgen. U moet zich dan op het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap legitimeren en een aanvraag indienen. U ontvangt dan binnen één maand een e-mail van de ledenadministrateur met de details in een bijlage. Op de lange termijn komt hier een landelijke applicatie voor (mijnRKK.nl) waar u zich aan kunt melden en direct toegang krijgt tot uw gegevens.
Voor beide registraties geldt de 'Privacy verklaring' zoals op elke pagina van deze website onderaan terug te vinden is.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top