• Icoon H Drie eenheid rublev 1410
  De H. Drie-eenheid. A. Rubljov, ca 1410. Icoon. Moskou, Tretjakov-Galerij.
 • slideshow bavokerk
  Kerkgebouw H. Bavo, Harmelen
  (foto: Frits Hakkennes)
 • Kerkgebouw Montfoort na restauratie
  Kerkgebouw H. Johannes de Doper, Montfoort
  (foto: Sjaak Spruit)
 • Barbarakerk 2 Vreeswijk Emmauskerk Nieuwegein Nicolaaskerk 1 Jutphaas
  De drie kerken van de geloofsgemeenschappen in Nieuwegein
  (v.l.n.r. Barbara, Emmaus, Nicolaas)
 • basiliek ijsselsteinBasiliek IJsselstein
 • jacobuskerkH. Jacobuskerk, Cabauw
 • victorkerk benschop
  Sint Victorkerk, Benschop
Pastoor Van der Vegt heeft een persoonlijke tekst gemaakt over zijn ziekteperiode, over zijn gedeeltelijke herstel en over de activiteiten die hij met ingang van januari 2023 weer wil gaan oppakken. Als parochiebestuur zijn wij bijzonder verheugd dat de pastoor deze stap kan gaan zetten. Wij wensen hem een voorspoedig verder herstel.

Persoonlijke mededeling pastoor Van der Vegt

Beste mensen,

Het is alweer 5 maanden geleden dat ik  op doktersadvies op onbepaald ziekte verlof ben gegaan. In die 5 maanden is er veel gebeurd. Na een tijd in het klooster geweest te zijn om op adem te komen, rust thuis, vakantie gevierd en hard gewerkt aan herstel. Dat werk bestaat in 7 stappen aan de hand van het boek: “de taal van transitie”. Naast persoonlijke vragen ook vragen die ik aan anderen die mij kennen en met mij samenwerken stel. Dit alles breng ik in bij diegene die mij helpen en bijstaan vanuit het Aartsbisdom en de consulent bij mijn  huisarts. Ik moet veranderen!  Je kunt niet van de omgeving vragen of verwachten dat zij zich veranderen. Dat dit voor mij een leerperiode is die ik niet kan en mag afsluiten, is u wel duidelijk. De eerste stappen zijn gezet. In overleg met de bedrijfarts en de begeleiding van de huisartsenpost en het parochiebestuur is besloten dat ik tot 1 januari 2023 voor 25% aan het werk ben en na 1 januari 2023 voor 50% aan het werk ga. Wat houdt dan die 50% werk in, zult u zich afvragen. Dat wil ik u uitleggen. Vanaf 1 januari  zal ik het volgende gaan oppakken:

 • Ik zal weer weekendvieringen gaan verzorgen via het rooster. 1 viering op zaterdagavond en 1 viering op zondag.
 • Op zaterdagmorgen zal ik weer biechthoren in de basiliek van IJsselstein.
 • Wanneer er een ziekenzalving gevraagd wordt in de parochie zal ik dit verzorgen.
 • Door de week op woensdag zal ik op de 1-3-5e week van de maand de eucharistieviering in de Barbarakerk te Vreeswijk verzorgen.
 • Door de week op woensdag zal ik op de 2-4 week van de maand de aanbidding/eucharistieviering verzorgen in de basiliek van IJsselstein.
 • Ook zal ik via het rooster weer beschikbaar zijn voor de 1ste vrijdagviering in Benschop
 • Door de week, ma-di-do-vrij-zat zal ik de eucharistieviering verzorgen om 7.30 uur in de Barbarakerk te Vreeswijk.
 • Persoonlijk huisbezoek binnen de parochie, wat ik zelf kan plannen.

Aangezien het 50% werk is, ga ik ook een aantal zaken vanaf 1 januari 2023 nog niet op me nemen. Deze zijn:

 • Nog geen verdere overleggen, vergaderingen binnen de parochie op locaties.
 • Geen andersoortige besprekingen vóór en na vieringen.
 • Geen doopgesprekken en doopvieringen.
 • Geen uitvaarten en de bijbehorende besprekingen.

Bij de 50% van wat ik nu niet ga doen, neem ik bewust nog even afstand van allerlei ontwikkelingen, veranderingen, aandachtspunten binnen onze ene parochie en ook in afzonderlijke locaties. Deze afstand heb ik nu nodig om te zorgen dat er niet teveel prikkels bij mij binnenkomen welke ik nu geen plaats kan geven. Ik neem geen afstand van mensen. In tegendeel, ik heb een  e-bike aangeschaft en sommigen hebben mij al zien fietsen en met mensen in contact gezien.

Ik wil u allen danken voor het persoonlijke gebed, de  kaarten, bloemen en hartelijke groeten en medeleven die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen. Ik heb jullie allemaal gemist. Ook dank voor de steun vanuit het parochiebestuur en het pastoraal team. De steun van individuele mensen waarmee je in 8 jaar een band hebt opgebouwd, heeft mij goed gedaan. Ik ben nu 65 jaar en dan ga je ook nadenken over de eigen toekomst. Wat vraagt God van me, waar wil ik mijn mogelijkheden en ook onmogelijkheden inzetten en voor wie? De boodschap van Jezus Christus is mijn leidraad, altijd al geweest. Het leven binnen de wereldkerk heeft mij altijd veel energie gegeven. In en door Jezus Christus het leven van mensen ondersteunen, maar ook je zelf laten ondersteunen door mensen van goede wil. Misschien heb ik dat laatste te veel verwaarloosd. Een mens is nooit te oud om te leren. Wij leren voor het leven, niet voor een school zegt een oud latijns spreekwoord (non scholae sed vitae discimus) Te vinden op een gevel in Deventer.

U bent op de hoogte. Wij zien elkaar weer.

Met vriendelijke groet, pastoor Harry van der Vegt

30 november 2022

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top