• Icoon H Drie eenheid rublev 1410
  De H. Drie-eenheid. A. Rubljov, ca 1410. Icoon. Moskou, Tretjakov-Galerij.
 • slideshow bavokerk
  Kerkgebouw H. Bavo, Harmelen
  (foto: Frits Hakkennes)
 • Kerkgebouw Montfoort na restauratie
  Kerkgebouw H. Johannes de Doper, Montfoort
  (foto: Sjaak Spruit)
 • Barbarakerk 2 Vreeswijk Emmauskerk Nieuwegein Nicolaaskerk 1 Jutphaas
  De drie kerken van de geloofsgemeenschappen in Nieuwegein
  (v.l.n.r. Barbara, Emmaus, Nicolaas)
 • basiliek ijsselsteinBasiliek IJsselstein
 • jacobuskerkH. Jacobuskerk, Cabauw
 • victorkerk benschop
  Sint Victorkerk, Benschop
avg antagonist

Van deze AVG-verklaringen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn een groot aantal algemeen. Deze zijn aangeleverd door de bisdommen in Nederland en dienen ter informatie en om te gebruiken om een eigen specifieke verklaring op te stellen. De overige verklaringen zijn al toegespitst op onze parochie.

Verklaringen / Richtlijnen

 

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018

wet bescherming persoonsgegevens

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 mei 2019 (herziening).
Klik hier om dit reglement in te zien.

Privacyverklaring Parochies: Drie-eenheidparochie (Bisdom Utrecht) 2018

privacyverklaring

Uitgave parochie d.d. mei 2018.
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Privacyverklaringen (Inter)Parochiële Caritasinstellingen

Caritas logo

Uitgave PCI Parochie H. Drie-eenheid.
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Reglement Bescherming Persoonsgegevens PCI Parochie.
Klik hier om dit reglement in te zien.

Model-uitgave bisdommen Nederland d.d. december 2019.
Klik hier om deze privacyverklaring in te zien.

Handleiding parochiesecretariaten omgaan met vragen over persoonsgegevens

prive

Uitgave bisdommen Nederland d.d. maart 2019.
Klik hier om de handleiding in te zien.

Vijf concrete vragen komen aan bod:
 • Wat moet er gebeuren bij een verzoek tot inzage in persoonsgegevens?
 • In welk geval kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd?
 • Hoe wordt omgegaan met een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens?
 • Hoe gaat u om met een bezwaar tegen publicatie van een foto?
 • Welke aandachtspunten gelden voor persoonsgegevens van kinderen?

Wat te doen met vragen rond stamboomonderzoek

prive

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 september 2021..
Klik hier om de richtlijn in te zien.

Aandachtspunten:
 • Wat moet er gebeuren bij een verzoek tot inzage in persoonsgegevens met betrekking tot stamboomonderzoek?
 • Nadenken over de vorm van eventueel te leveren informatie.
 • Hoe te handelen met het verlenen van toegang tot archieven.
 • Denk na over de menskracht die nodig is voor zo'n onderzoek.

Over phishing, nepmails en nepberichten in de parochie

Phishing

Bericht bisdommen Nederland d.d. oktober/november 2019.
Klik hier om de artikel in te zien.

Handleiding datalekken R.K. parochies

datalekken persoonsgegevens

Uitgave bisdommen Nederland d.d. mei 2019.
Klik hier om de handleiding in te zien.

Een aantal concrete onderwerpen uit deze handleiding
 • Wat is een datalek?
 • Hoe herken ik een datalek?
 • Welke stappen moeten er genomen worden bij een datalek?
 • Wat moet waar worden gemeld?
 • Wie moeten er worden geïnformeerd?
Aantal stappen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Zorg voor overzicht op de situatie.
 • Neem onmiddellijk maatregelen om de schade te beperken en schat de risico's in.
 • Bepaal of er sprake is van een datalek en of u het datalek wel of niet moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 • Neem als parochie ook contact op met de AVG-contactpersoon van uw bisdom.
 • Bepaal of u het datalek wel of niet moet melden aan de betrokken personen. Zo ja doe dit zo snel mogelijk. Registreer het beveiligingsincident of het datalek in uw datalekregister.
Klik hier om naar de website Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Richtlijn audio/video-opnames parochies 2018

audio video camera

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 mei 2018.
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Met uitzondering van de celebrant(en), misdienaars, acolieten en lectoren worden van individuele personen geen detailopnamen gemaakt.
 • Informeer misdienaars, acolieten en lectoren over het feit dat opnamen worden gemaakt en zij herkenbaar in beeld komen.
 • Voor opnamen van kinderen onder de 16 jaar is altijd toestemming van de ouders noodzakelijk.
 • Zonder toestemming van betrokene(n) mogen opnamen niet op sociale media worden geplaatst.
 • Alleen personen op het priesterkoor mogen herkenbaar in beeld komen.
 • Bij uitreiken van de communie mogen geen opnamen worden gemaakt.

Richtlijn foto's parochies 2018

fotocamera

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 mei 2018
Klik hier om de richtlijn in te zien.

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 24 februari 2019.
Klik hier voor een overzichtelijk stroomschema.

De hoofdregels zijn:
 • U mag zonder toestemming een foto plaatsen bij een verslag van een parochieactiviteit als de foto hoort bij het nieuwsbericht.
 • U heeft schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger nodig als u een foto wilt gebruiken waarop een kind staat. (Als u een foto gebruikt op de website of in het parochieblad zonder dat deze bij een nieuwsverslag hoort, vraag de betrokkene dan om toestemming.
 • Een zorgvuldige communicatie kan klachten voorkomen. Meld het daarom aan aanwezigen als er foto’s worden gemaakt.
 • Ga zorgvuldig om met vragen of klachten over het gebruik van foto’s. Verwijder foto’s desgevraagd binnen 24 uur van de website.

Richtlijn beveiligingscamara's parochies 2018

beveiligingscamera

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 mei 2018.
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Een camera mag alleen in eigen gebouwen en op eigen terrein. Dummy camera’s zijn toegestaan.
 • In beeld brengen van openbare ruimte mag alleen als dat uit beveiligingsoogpunt onvermijdelijk is.
 • Beelden mogen alleen bekeken worden door personen die daartoe uitdrukkelijk zijn aangesteld.
 • Beelden worden maximaal 4 weken bewaard.
 • Camera’s moeten duidelijk zichtbaar zijn, zo nodig vergezeld van een waarschuwingsmelding.

Richtlijn e-mail/digitale bestanden parochies 2018

e mail

Uitgave bisdommen Nederland d.d. 14 mei 2018.
Klik hier om de richtlijn in te zien.

De hoofdregels zijn:
 • Voor publicatie van een privé-emailadres is toestemming van betrokkene nodig.
 • Bij een groepsmail worden de adressen van de deelnemers in de BCC (Blind Copy) gezet.
 • Meld de vertrouwelijkheid van e-mails aan de ontvangers van de mail.
 • Is een ontvangen mail niet voor u bestemd, meld dat dan aan de afzender.
 • Is een ontvangen bijlage niet voor u bestemd, meld dat dan aan de afzender.
 • Houd ontvangen persoonsgegevens geheim, bewaar ze veilig en verstrek ze niet aan derden.
 • Is een bijlage niet meer nodig, verwijder die dan.

Disclaimer website Parochie van de H. Drie-eenheid 2018

disclaimer

Uitgave Parochie H. Drie-eenheid
Klik hier om deze disclaimer in te zien.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top