Fiene Mara

Ik wens mijn jongste kleindochter Fiene Mara IJdema geboren op 19 maart 2024
Gods rijkste zegen en vrede en alle goeds in deze spannende wereld met zijn vele oorlogen en natuurrampen.