Studiedag Sint Caecilia 7 oktober 2023 Apeldoorn

7 oktober 2023 om 10:30 uur

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 7 oktober in Apeldoorn de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking.
De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan plus rector Kuipers van het Ariënsinstituut, het opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht.

Lees meer informatie op de site van het aartsbisdom.