Extra collecte 19 november

19 november 2023, 00:00 - 23:00 uur

In het derde weekend van november staat in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18 en 19 november te collecteren voor het jongerenwerk in de kerk.

De Emmauskerk doet mee aan deze actie.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte, geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

U kunt ook een bijdrage overmaken op
IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
o.v.v. Jongerencollecte