Dag voor de geloofsgemeenschap zondag 8 oktober

8 oktober 2023

Zondag 8 oktober kunnen we na een paar jaar weer een Dag voor de Geloofsgemeenschap organiseren met als doel, dat we elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie en een kleine lunch.

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. U bent gewoon welkom. Natuurlijk beginnen we met een eucharistieviering met als voorganger Pastoor Van der Vegt. Daarna drinken we zoals gebruikelijk koffie met iets er bij. Tussen het koffie drinken en de lunch vertelt Peter van Houtert wat het doel van het transitiebestuur is en wat zij doet. Hopelijk heeft iedereen daarna trek, want de lunch bestaat uit soep en een broodje kroket.

Voor de vrijwilligers is er nog een aparte bijeenkomst en wel op zondag 26 november van 17.00 – 20.00 uur in de Oase. Het wordt een stamppottenmaaltijd. Hiervoor moet u zich als vrijwilliger wel aanmelden. Op welke manier?, dat wordt nog bekend gemaakt. Noteer maar vast de datum!

Het transitiebestuur/de kerkcommissie en de pastoraatgroep