Allerzielenviering Emmauskerk

2 november 2023, 19:00 uur

Naar het licht

 Over enkele dagen is het alweer zover. Op donderdag 2 november 2023 is het Allerzielen. Er is deze dag zoals altijd om 19.00 uur een gedachtenisviering in onze Emmauskerk. Iedereen is dan van harte welkom op deze gedenkdag. Met teksten en liederen willen we al onze dierbare doden, in het bijzonder die van het afgelopen jaar, gedenken. We gebruiken daarbij rituelen en symbolen, zoals mensen dat al eeuwenlang doen. Rituelen bieden troost, ze verbinden en bieden houvast wanneer je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten is weggeslagen, wanneer het donker is.

Licht is zo’n symbool. Licht werkt helend. Vandaar dat we als thema van deze viering ‘Naar het licht’ hebben gekozen. Dat geldt voor onze overledenen, van wie wij hopen dat zij naar het Licht zijn gegaan, maar ook voor ons zelf. In deze viering proberen we tastend en struikelend naar het licht te gaan. We maken het in kerkruimte steeds wat lichter, omringen ons met licht als beschuttende ‘muur’ tegen het duister en steken lichtjes aan voor onze overledenen. Zo ontstaat één groot licht waarin we verbonden zijn met hen, met elkaar en met God.

Zie ook gegevens over 2 november in vieringen Emmauskerk