2e inspiratie avond 27 juni 2024 , Hoop doet leven; De zorg voor ons gemeenschappelijk huis!

9 juli 2024

Dit keer waren wij te gast in de H. Jacobuskerk te Lopik Cabauw waar onze spreker Dr. Jurijn Timon Vos, coördinator Laudato Si alliantie in Nederland, ons meenam in de wereld van duurzaamheid en eco-spiritualiteit. (https://laudato-si.nl/)

De alliantie is sinds zijn oprichting als werkgroep nu uitgegroeid naar een duurzaamheidsplatform waarin verschillende katholieke organisaties samenwerken en Bisschop de Korte de voorzitter is. Doel van het platform is de ideeën én oplossingen uit de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus concreet gestalte te geven in ons land. De titel van deze encycliek betekent “Geprezen zij gij”  en verwijst naar het loflied op de schepping van Franciscus van Assisi. Het is niet verwonderlijk dat juist deze heilige een inspiratiebron vormt voor onze huidige Paus. In Laudato Si brengt hij het ecologische en het sociale vraagstuk van deze tijd samen in één integrale ecologie. De zorg voor onze aarde kan niet los worden gezien van onze omgang met de allerarmsten.

Toen de Paus nog aartsbisschop was van Buenos Aires , stond hij argwanend tegenover de vraag “Wat heeft het Amazonegebied nu te maken met evangelisatie?” In zijn encycliek zie je dat hij een innerlijke reis heeft doorgemaakt die tot omkeer leidde waarin twee thema’s met elkaar verbonden zijn die als een rode draad er door heen lopen: de schreeuw om de aarde en de schreeuw om de armen en verdrukten. Het lijkt erop dat de (spirituele) crisis die er nu is, veroorzaakt wordt door de mens die nooit genoeg heeft. Hetgeen niet alleen heeft geleid tot machteloosheid en moedeloosheid  maar ook tot polarisatie.

De Paus roept op dat wij weer in dialoog met elkaar gaan over de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen. Hij vraagt van ons een proactieve houding op het gebied van eco-sociaal denken met concrete oplossingen. Ga uit van feiten en en niet van hypothesen. Reflecteer op wat je doet. Ga met elkaar aan de slag als broeders en zusters die in verbondenheid met elkaar het gemeenschappelijk huis van de Heer behoeden en bewaren voor latere generaties.

Tot slot, doorspekt met voorbeelden uit andere parochies bracht Jurijn vijf tips voor het voetlicht.
1) Doe het samen.
2) Heb je verhaal en motivatie op orde; kortom draag zorg voor een gemeenschappelijke visie.
3)Bouw voort op het bestaande (traditie).
4) Werk samen met alle mensen van goede wil, dus ook buiten je parochiegemeenschap.
5) Communiceer positief over wat je doet.

In de pauze nam Adriaan van Kats (één van de initiatiefnemers en kunstenaar) ons mee in de nieuwe prachtige beeldentuin achter de kerk. Juist de verbinding leggen tussen de doden en levenden vormde de opmaat om deze tuin, die voor iedereen toegankelijk is, aan te leggen.  (Website https://inspiratietuincabauw.nl) . Een tuin “van Eden” die prima past in de denkbeelden van Paus Franciscus.

Kortom, een geslaagde en drukbezochte avond!

Andere berichten