Stiltemomenten online

2 juli 2024

Meditatie hoort bij onze christelijke traditie. Al in de eerste eeuwen wijdden mensen zich bijvoorbeeld aan de lectio divina, een goddelijke lezing van Bijbelteksten. Zij zien meditatie als een oefening om met God in contact te komen naast persoonlijk gebed of zondagse eredienst.
Het is stil worden, luisteren, een Woord koesteren en erover in gesprek raken met God. Met een open hart. Met lege handen.

Lang hebben we een meditatiegroep gehad die maandelijks bijeen kwam. Na corona is die niet meer echt op gang gekomen. Sinds corona hebben we ‘stiltemomenten online’. En wat goed loopt, verdient een vervolg. Vandaar dat we op deze plek een actuele serie geluidsfragmenten hebben neergezet, gemaakt door pastor Marion Korenromp.
We hopen dat die iedereen in de gelegenheid stellen thuis of onderweg stil te worden, te mediteren en te bidden. Op je eigen manier.

Lees meer over deze meditaties.

Andere berichten