Nationale Bedevaart Rome: programma voor gezinnen 28 april tot en met 2 mei 2025

2 juli 2024

In de meivakantie van het Heilig Jaar 2025 gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. De bedevaart wordt gehouden van 28 april tot en met 2 mei 2025.
De inschrijving voor deze Nationale Bedevaart is onlangs geopend. Anders dan de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim vermeldt, wordt er voor gezinnen een speciaal programma verzorgd tijdens deze reis, georganiseerd door de afdeling Familiepastoraat uit bisdom Den Bosch en de afdeling Huwelijk & Gezin van het Aartsbisdom Utrecht. De parochies in het aartsbisdom hebben hierover eind vorige week informatie ontvangen van medewerker Huwelijk & Gezin Elise Bangma-Mertens, met het verzoek hier verdere bekendheid aan te geven.

Brief aanbod gezinnen Rome 2025 (gericht aan ouders)

Inschrijven voor deze bedevaart kan via de website van Huis voor de Pelgrim.

Andere berichten