Een impressie van de viering van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor G.M.J. van der Vegt

20 juni 2024

 

In een volle Barbarakerk werd op zondag 16 juni 2024, exact 40 jaar na zijn priesterwijding, het 40-jarig priesterjubileum van pastoor G.M.J. van der Vegt op plechtige wijze gevierd, muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor van de Barbarakerk.

Pastoor Van der Vegt gaf in zijn preek naast het bespreken van de lezingen een persoonlijk inkijkje in de afgelopen 40 jaar.

Aan het slot van de viering sprak Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter van het parochiebestuur, de jubilaris toe. Zij memoreerde de samenwerking tussen beide, waarbij zij als groot verschil noemde dat zij in eerste instantie binnen het bestuur bestuurder is en dan pas gelovige, terwijl pastoor Van der Vegt altijd eerst diepgelovige is en dan pas bestuurder. Waar Tonnie zegt: “Wat gaan we doen?” Zegt de pastoor: “Houd je aan het evangelie, aan Christus, de rest is bijzaak. Leerling van Jezus willen zijn en dit met anderen willen delen. Dat is het. Niet meer en niet minder.”

Na nu 10 jaar pastoor te zijn geweest in de parochie H. Drie-eenheid gaat hij per 1 oktober  2024 met emeritaat en wordt weer ‘gewoon’ priester. Tonnie dankt hem voor alles wat hij voor de parochie gedaan heeft en overhandigt hem een plant, een soort boom, met de woorden dat je alles wat hij gedaan heeft kunt vergelijken met het planten van bomen waar anderen onder kunnen gaan zitten. Hopelijk kan pastoor Van der Vegt mettertijd zelf onder deze boom gaan zitten.

In zijn dankwoord merkt de pastoor onder andere op dat je in 40 jaar natuurlijk de meest uiteenlopende besturen meemaakt, grote en kleine besturen en dat hij blij is dat hij deze laatste 10 jaar heeft kunnen werken met een bestuur dat van wanten wist. Er is veel gedaan binnen de parochie, onder andere veel restauraties. Hij bedankt de bestuursleden een voor een voor wat zij binnen hun metier gedaan hebben. En zonder verder namen te willen noemen bedankt hij allen waarmee hij deze jaren te maken heeft gehad.

Na de Zegen kregen allen de gelegenheid pastoor Van der Vegt met zijn jubileum te feliciteren.

Het werd een prettig samenzijn waarin de aanwezigen onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker gebakje en vervolgens nog een drankje en een hapje gezellig aan het praten sloegen, wat de pastoor de gelegenheid gaf om hier en daar met mensen bij te praten.

Kortom een mooie en geslaagde jubileumviering.

Andere berichten