Dankwoord pastoor Van der Vegt

20 juni 2024

Dank je wel

Beste mensen,

Langs deze weg zeg ik u allen dank voor de vele warme handdrukken op zondag 16 juni bij mijn 40 jarig priesterjubileum. Dank voor alle woorden, kaarten en goede intenties. Een kaart sprong eruit en de tekst op die kaart wil ik u niet onthouden:

Gedragen
Door de Vader
Geroepen door de Zoon
Gedreven door de Geest.
Genomen
Uit het volk
Gezalfd tot priester Gods
Gevraagd om voor te gaan.
Gezonden
Naar de wereld
Geraakt door mensennood
Gegeven aan zovelen.
Gewijd
Tot herder-hoeder
Gesterkt door zielsverbondenheid
Gelouterd door de tijd.
Getekend
Door het Woord
Gehoord, geliefd, geloofd
Geëerd om zoveel trouw.
Geprezen
Graag gezien
Geadeld en gevormd
Geïnspireerd door Jezus’ Naam.
Godlof
Gezegend zij de Heer
Om al die tijd Hem toegewijd
Gedankt om zijn menslievendheid.

Dank aan allen.

Pastoor van der Vegt

Andere berichten