Jaarverslag 2023 van de Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein

14 juni 2024

Namens de voorzitter van de Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein doe ik u ons jaarverslag 2023 toekomen.

De werkgroep maakt deel uit van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de H. Drie-eenheidparochie. Ook dit jaar is er volgens een format, opgesteld door het PCI bestuur gewerkt. Het doel daarvan is om eenduidigheid te creëren binnen de verslaglegging door de caritaswerkgroepen die tot de H. Drie-eenheidparochie behoren. Inmiddels zijn de gegevens ook bekend bij het Aartsbisdom. Zie verder de pagina over Caritas (noodhulp).

Caritas Nieuwegein is voor noodhulp te bereiken op een nieuw telefoonnummer:
06 42 80 93 61. Contactpersoon noodhulp is Kitty de Ronde. Mailadres is caritasnieuwegein@3eenheidparochie.nl.

Zelf neem ik (Hortense Höppener-Bouvy) als secretaris na 12 jaar afscheid van de werkgroep. Ik heb met veel plezier en toewijding mijn taken uitgevoerd. Er is nog geen officiële opvolger. Het werk wordt voorlopig verdeeld over de huidige leden van de werkgroep. We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, die oog en oor hebben voor die mensen die tussen wal en schip vallen en voor wie Caritas het laatste vangnet is.

Open hier: Jaarverslag 2023 PCI werkgroep Nieuwegein

Wij wensen u een goede zomer toe en dank voor de fijne samenwerking!

Met vriendelijke groet,
John Sloot, voorzitter
Hortense Höppener-Bouvy, secretaris.

Andere berichten