Inspiratieboekje over het Onze Vader in kader Jaar van Gebed

11 juni 2024

In ‘s-Hertogenbosch is op 16 mei een speciaal inspiratieboekje gepresenteerd in het kader van het Jaar van het Gebed. Het eerste exemplaar van het boekje met de titel ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ werd door Leo Fijen van uitgeverij Adveniat overhandigd aan de bisschoppen mgr. De Korte en mgr. Woorts, die beiden aan het boekje hebben meegewerkt.

Lees meer op de site van het bisdom.

Andere berichten