Diaken in de klas

6 juni 2024

Op 6 juni, nog mooi voor de zomervakantie, mocht diaken Frank van Rooijen naar De Notenbalk komen. Hij maakte een rondgang langs de groepen 5, 6, 7 en 8 voor een catecheseles. In zijn verhaal nam hij de kinderen mee naar Paulus, bekend van zijn brieven die de bijbel haalden. Paulus maakte een hele ommezwaai in zijn leven.

Eerst vervolgde hij christenen. Dat zette de deur open naar christenen die vandaag de dag niet vrij zijn hun geloof te belijden. En via een gruwelplaatje van christenen die in de Romeinse tijd letterlijk voor de leeuwen werden gegooid (je moet iets doen om de aandacht erbij te houden), kwamen we bij de bekering van Paulus. Op de weg naar Damascus.

Paulus maakte allerlei spannende reizen in het gebied langs de Middellandse zee, dat sommige kinderen al naar de vakantie deed verlangen. Hij preekte en bracht het geloof in allerlei streken. Ook schreef hij allerlei brieven: “Hoe fantastisch is het niet als je alle talen kan spreken? Als sterk bent, wijs of slim? Hoe fantastisch is het als je een geloof hebt dat bergen kan verzetten? Maar als je de liefde niet hebt, ben je niets…” Een mooie tekst om je even op stuk te bijten met de kinderen.

diaken Frank van Rooijen

Andere berichten