Nederlandse bisschoppen sturen verslagen van synodegesprekken naar Rome

28 mei 2024

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 15 mei 2024 in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen.

Lees meer hierover.

Andere berichten