Dinsdagmeditatie 28 mei

27 mei 2024

Marcus 10, 23-27

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: “Hoe moeilijk is het voor degenen, die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!” De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei.
Daarom herhaalde Jezus: “Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: “Wie kan dan nog gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei: “Dit ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God, want voor God is alles mogelijk.”

In het evangelie van deze dag komt er een rijke man naar Jezus en noemt hem ‘goed’. En hij wil het eeuwig leven verwerven. Maar Jezus corrigeert hem: alleen mijn Vader in de hemel is goed. En Jezus antwoordt met een korte samenvatting van de tien geboden. Daar probeert de man zich al aan te houden. En wat is er verder nodig? Je geld aan de armen geven (zorgt voor schat in de hemel) en dan terugkomen en Jezus volgen. Maar dat kon de man niet. De evangelist zegt: hij had namelijk veel geld.

Bij deze tekst denk ik aan ons eigen spaargeld. We zouden er nu ongeveer een half jaar van kunnen bestaan. Is dat veel? In vergelijking met meer dan de helft van de wereldbevolking is dat veel. Voor ons niet echt: wat brengt de toekomst nog? Spannende tijden.

 • Om over na te denken
  Het goede doen, er zijn voor elkaar, je geld daarvoor inzetten.
  Wat doe ik met mijn geld?
  Is er ruimte voor denken aan een ander?
  Wat wil ik geven of inzetten voor het welzijn van anderen?

Gewijde ruimte

 Deze dagelijkse mogelijkheid van de Jezuieten om het evangelie te lezen met observaties en vragen en uitnodiging om te bidden helpt om helder te krijgen wat de tekst ons kan zeggen. Enkele voorbeelden.

Er wordt bijvoorbeeld gezegd: Jezus nodigt ons niet uit tot middelmatigheid. Hij vraagt alles, maar Hij vraagt dat uit grote liefde. De jonge man leidt duidelijk een respectabel leven, maar het is niet genoeg. Stel je eens voor dat jij in zijn schoenen staat. Hoe zou jij reageren op wat Jezus vraagt? Wat vertelt deze reactie over je geestelijk leven?

En dan: In de afsluitende woorden van dit gedeelte maakt Jezus duidelijk dat eigen inspanningen ons nooit het eeuwig leven kunnen brengen. Maar wat wij niet kunnen, heeft Christus voor ons gedaan. En Hij doet het nog steeds in ons. Wij bidden om genade om te weerstaan wat tussen Hem en ons instaat. Wij geven ons over aan Hem. Zo zal het eeuwig leven reeds hier op aarde in ons werkzaam zijn.

Vervolgens: Een bijzondere ontmoe-ting: de meestal nuchtere Marcus brengt het gedetailleerd tot leven. Waarom neemt Jezus zoveel tijd voor deze man die Hem ‘goed’ noemt? Jezus keek hem liefdevol aan. Iets in Jezus’ blik moet onvergetelijk geweest zijn. Marcus bespaart ons de schok en het verdriet van de man niet als deze Jezus’ uitnodiging afwijst. Jezus aanvaardt de weigering rustig. Hij wil onze vrijheid geen geweld aan doen.

Ik overdenk deze scène en vraag me af wat Jezus in deze man heeft liefgehad. Wat zou Hij in mij liefhebben? Ik neem de tijd om bij deze vraag stil te staan.

Mocht Jezus me tonen wat me van de ware vrijheid weghoudt. Ik kan ervan weglopen of zijn genade vragen om ermee aan de slag te gaan.

Wie kan er dan nog gered worden?

Gods goedheid is mens geworden in Jezus. Jezus was helemaal goed. Hij heeft de wet vervuld. Hij is als enige mens trouw geweest aan Gods opdracht om een evenbeeld van God te zijn. Met zijn leven, lijden, sterven en opstanding is Gods nieuwe goede wereld begonnen.

En daarom is alles mogelijk. Wie Jezus volgt, heeft nu al een eeuwig leven. Een leven dat niet eindigt, ook niet op de grens van de dood. Een leven dat nu al geboren is uit Gods nieuwe wereld. Dat krijgen we, als cadeau, uit genade, door de trouw van Jezus. Maar dat vraagt veel van ons. Het vraagt alles van ons. Jezus vraagt ons om Hem te volgen. En dan moet je alles opgeven. (…)

Jezus volgen gaat samen met verlies. Het is God op de eerste plek zetten. Radicaal. Dat betekent dat wat je bezit, niet langer van jou is, maar iets dat je van God hebt ontvangen. Jouw talent waarmee je geld verdient, is iets wat je van God hebt gekregen. De lucht die je inademt is een cadeau van God. Er is niks van jou, alles is van God. (…)

Eeuwig leven met Jezus begint nu al. Maar het is een leven dat doorloopt, zelfs als we sterven. En als Jezus terugkomt ontvangen we een hemelse schat, erven we een hemelse erfenis. Hemel en aarde worden één. Bezittingen en rijkdom zijn niet meer nodig, want er zal overvloed zijn, genoeg voor iedereen. Geen lijden, geen tranen. Dan is God alles in allen.

Onmogelijk? Voor mensen wel. Maar voor God is niets onmogelijk. Amen.

(Uit: www.pknpijnackerdelfgauw.nl )

 • Om te overwegen
  Voor God is niets onmogelijk; alles hebben we gekregen.
  Hoe is dat voor mij om me dat te realiseren? Welke gevoelens spelen mee?
  Wat verandert er voor mij als deze gedachte waar is?

Gebeden om vergeving

Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden op onze schouders.
Vergeef ons, Heer, maak ons
tot uw mensen vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen.

==========

Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen.

==========

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.

Andere berichten