25-26 mei 2024

27 mei 2024

Hoogfeest de Heilige Drie-eenheid

  •  1ste lezing: Deut 4,32-34. 39-40
  • 2de lezing: Rom 8,14-17
  •  Evangelie: Mat 28, 16-20

Drie-eenheid.

Er spreekt een grote initimiteit uit de lezingen van deze zondag.  Feest van de drie- eenheid.  Je zou bijna zeggen, groter kan de tegenstelling niet zijn.  Drie- één getallen: gegoochel aan de ene kant en intimiteit aan de andere kant.  Is God nu drie of één.  Wij geloven in 1 God, laat daar geen misverstand over bestaan, maar in die ene God zijn drie Personen die onderling een intieme band hebben met elkaar en met de wereld buiten hen.  Drie Personen Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen niet te scheiden en niet tot elkaar te herleiden. Geen uitvinding van slimme mensen of van een stel binnenkamer geleerden uit de vroege christenheid. Nee…………. Een geloof dat uit de H Schrift put, daarover nadenkt en  komt tot verdieping en verbreding. Wij proeven dit in het gesprek dat Mozes heeft met het volk van God.  De Heer is God.  Mozes geeft een samenvatting wat het volk allemaal heeft meegemaakt, hoe persoonlijk de zorg van God is voor één ieder van zijn volk. Hoeveel God geeft en ook hoe God ook geen ander naast Hem duldt. Hij is de enige. Zelfs in beproevingen, in het  zien waar het hart van de mens mee bezig is,  zo dichtbij de mens is God.

Het is Jezus zelf die ons mededelingen doet over de Vader en de Geest.  Ik en de Vader, wij zijn één( Joh 10,30 ) ontvang de heilige Geest ( Joh 20, 22)  Zij communiceren continu met elkaar, zijn onafscheidelijk en werken in ons en in onze wereld in  de herschepping van de mens en van de wereld.

Zo komen op dit feest,

  • kerst, het werken van de Vader in het geven van zijn Zoon,
  • Pasen het werken van de Zoon door de kracht van de Vader
  • en Pinksteren, de zending van de Geest vanuit de Vader en de Zoon, tezamen in één feest, dat wij vandaag vieren: Drie- eenheid, wat wij kunnen omschrijven als:  werk van God aan ons.

Wat bedoel ik daarmee?

In de Vader mogen wij geborgenheid ervaren, zelf als wij een prettig / onprettig vaderbeeld hebben. Een geborgenheid als een bron waar je uit kunt putten, wat je verfrissing geeft, leven,  en innerlijke kracht. In de Zoon mogen wij de helpende hand zien die God ons toesteek in goede en kwade dagen in ons leven.  Een helpende hand die ons bewaart voor hoogmoed, of zelfvernietiging. In de Heilige Geest mogen wij de innerlijke kracht zien die ons verstand helpt te onderscheiden, te door zien en die ons heiligt in het dagelijkse leven.

Blijf dichtbij de kern van je leven. Wij verliezen ons in allerlei zaken, de uiterlijke schoonheid, het perfecte wat we najagen, alle oneffenheden uit ons leven, het moet gaan zoals wij het van te voren bedacht hebben. Wie dichtbij de kern van het leven blijft, geeft ruimte aan verbazing, verwondering, mogelijkheden, kansen, om met vallen en opstaan iedere seconde van de dag een stap te zetten. God geeft ruimte om letterlijk en figuurlijk te ademen………… vergeet dat nooit.

Wij, zondige mensen in een kromme bochtige levensweg, waar van alles aan de hand is, worden op een  levensweg gezet die God ons geeft.  Door Gods werk aan ons wordt onze levensweg rechter, rustiger, helderder, wordt onze levensweg een weg die leidt naar het doel: eeuwig leven. Heilige Drie-eenheid in U leven, bewegen en zijn wij. Amen

Andere berichten