Doe mee met de Synode

26 februari 2024

Paus Franciscus heeft in 2021 het synodale proces geïntroduceerd. De paus wil leden van de Rooms-Katholieke kerk betrokken en verantwoordelijk maken voor het bestuur van de kerk. In de kern gaat het erom dat christenen tijdens het synodale proces geloven dat de Geest spreekt tot iedereen, binnen en buiten de kerk. Een proces van gezamenlijk luisterend openstaan voor wat de Geest influistert.

We hebben in onze parochie consultatierondes gehouden voor de eerste sessie van de Bisschoppenconferentie in Rome in oktober 2023 en we zijn gestart met het lokale synodale proces ‘Op weg naar een luisterende parochie’.

In Rome hebben 365 bisschoppen en niet-bisschoppen gesproken over de uitdagingen waar de Rooms-Katholieke Kerk voor staat. Ons land was vertegenwoordigd door bisschop Hoogenboom. 

Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 vindt een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen. Deze zijn uitgewerkt in de volgende vier thema’s:

  1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons kerk-zijn
    Zie: Synodebijeenkomst op 27 maart 2024
  2. Vorming in een missionaire kerk
    Zie: Synodebijeenkomst op 9 april 2024
  3. Deelname aan een verwelkomende kerk
    Zie:  Synodebijeenkomst op 8 april 2024
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Van ons als parochie wordt verwacht dat wij uiterlijk 15 april 2024 de verslagen van onze consultatierondes inleveren.
Per thema gaan we in de maanden maart en april 2024 een bijeenkomst organiseren.

Voor datums, tijden, plaatsen en aanmelding zie de activiteiten op onze website www.3eenheidparochie.nl.

Uw inbreng wordt gewaardeerd.
Pastoor G.M.J. van der Vegt

Andere berichten