Wie volgt Dick op?

13 februari 2024

Wie volgt Dick van den Bosch op?

Dick van den Bosch in gesprek met de restauratie-architect van de H. Nicolaas Basiliek in IJsselstein Paul Broekema

 Dick van den Bosch is al meer dan 10 jaar de bouwkundige van onze parochie H. Drie-eenheid. Medio dit jaar loopt zijn termijn af en is het bestuur op zoek naar een opvolger. 

Wat houdt die functie precies in en wat is het belang daarvan?

 De parochie is eigenaar van in totaal acht kerken, waarvan zeven een rijksmonument. Dat zijn prachtige gebouwen met een bijzondere geschiedenis en betekenis voor zowel de katholieke kerk in het algemeen als voor de lokale gemeenschap waartoe deze behoren. In veel gevallen is zo’n gebouw ook een baken in stad en landschap. Het is dan ook van groot belang, dat deze gebouwen goed onderhouden worden en bewaard blijven.

“Daar heb ik de afgelopen periode met plezier en inzet aan gewerkt en dat vooral in goede samenwerking met de beheercommissies. In de uitvoering van het onderhoud hadden die een grote mate van zelfstandigheid. Mijn rol was meer initiërend en coördinerend en lag vooral in de contacten en samenwerking met allerlei instanties als overheden, Bisdom, monumentenwacht, adviseurs, architecten en aannemers.”

Met de beheercommissies wordt jaarlijks een onderhoudsplan besproken en opnieuw vastgesteld, waarin ook hun wensen zoveel mogelijk worden gehonoreerd. De basis hiervoor ligt in de jaarlijkse inspecties van Monumentenwacht. Voor het groot onderhoud wordt ook steeds een beroep gedaan op overheidssubsidies: het opstellen en aanvragen daarvan wordt uitbesteed.

Naast een regelmatig bezoek aan de gebouwen en contact met de beheercommissies is de financiële bewaking van alle onderhoudswerkzaamheden een belangrijke taak. Dat gebeurt in overleg met de penningmeesters en het Bisdom, dat de onderhoudsplannen moet goedkeuren.

 Wat maakt deze taak zo interessant ?

“Als je een bouwkundige instelling hebt en geïnteresseerd bent in restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten, dan kom je in dit werk allerlei bijzondere aspecten tegen, waaronder oude ambachten als glas-in-lood ramen restaureren, het vak van leidekker, bijzondere baksteen en natuursteen werken.”

De komende jaren ligt er op het gebied van verduurzaming, energietransitie en een ander, efficiënter gebruik van de grote kerkgebouwen een grote opgave. Als bouwkundige een mooie uitdaging om dat gestalte te geven en meedenken met adviseurs en architecten is ook een boeiend aspect.

Draag je de Rooms-Katholieke kerk een warm hart toe en wil je je bouwkundige talenten inzetten voor de parochie H. Drie-eenheid en haar acht geloofsgemeenschappen, neem dan contact op met Dick.
Tel.nr. 030 6886 366
of mailadres: info@architektdvdb.nl

Andere berichten