Hulp door pastor Zweers

12 februari 2024

Vanaf maart 2024 zal pastor Gerben Zweers  in onze parochie assistentie verlenen in de weekendvieringen.

Pastor Zweers is geboren in 1969 en priester gewijd in 1999. Na pastoor te zijn geweest in de Suitbertusparochie (Culemborg) en de Eusebiusparochie (Arnhem) is hij ingetreden bij de Orde der Augustijnen. Hij was als Augustijn werkzaam in het parochiepastoraat en jongerenpastoraat in Leuven (België). Voor verder studie is hij nu woonachtig in het centrum van Utrecht, samen met andere Augustijnen.

Pastor Zweers bood aan om enkele keren per maand priesterlijke assistentie te verlenen in alle kerken van onze parochie.
Wij heten hem van harte welkom.

Pastoor G.M.J van der Vegt

 

Andere berichten