27-28 januari 2024

30 januari 2024

Vierde zondag door het jaar

  • 1ste lezing : Deut  18, 15-20
  • 2de lezing 1 Kor 7,32-35
  • Evangelie:  Marcus 1,21-28

Gods Woord heeft kracht

Jezus spreekt en handelt. Hij maakt zijn woorden waar. Sterker nog:  wat Hij zegt gebeurt, onder zijn handen. Jezus woorden zijn krachtwoorden- doe woorden. Komt dat bij ons binnen en dan bedoel ik niet alleen het verstand maar vooral het hart. Luisteren wij zó dat zijn woorden macht over ons krijgen: dat Zijn woord ook aan ons, dat kan doen wat het moet doen?

De kracht van iemands woord kun je het beste afmeten  aan het vermogen om de tegenkrachten te overwinnen.

De tegenkrachten in het dagelijks leven,  zijn meer dan levensgroot. Het evangelie spreekt er over in een mensenleven. Paulus spreekt erover als hij zegt: Het gaat om een onverdeelde toewijding aan de Heer. De tegenkrachten ondermijnen dit met alle kracht die ze hebben

Onreinde Geesten, ze zijn één in het slechte, met velen, onderling verdeeld  en daardoor zo geducht.

Bij ons mensen is alles vermengd tussen goed en kwaad. Het slechte en goede is een mengeling ons ons. Wij lijken op een geestelijk huis met ramen en deuren. Wat wij moeten doen is het goede versterken en de geestelijke deuren en ramen van onszelf op slot houden voor het kwaad. Die kansen hebben wij. Stel soldaten op wacht aan bij de geestelijke deuren en ramen: ons zien, horen, spreken, voelen en waar wij gaan en staan.  De kwade geest heeft in onze wereld een geweldige macht, zo zelfs dat het beslag op iemand kan leggen. Mensen en menigten raken er door bezeten. In het evangelie  wordt een mens door elkaar geschud. Het kwaad doet mensen verstijven, dichtklappen, of geluiden maken die niet menselijk meer zijn. Het evangelie zegt het ons. In de confrontatie met de kwade macht,  beveelt Jezus, een gebiedende toon.  Jezus bindt het kwaad.

Menselijke geestelijke gebreken en ondeugden – waar mensen gemakkelijk overheen kunnen stappen – kunnen  iets natuurlijks hebben, of het gevolg zijn van een aard, een ontwikkeling, of een product van de tijd waarin wij leven. Al deze zaken kunnen in regie genomen worden door  verkeerde geesten. Dan geschiedt het eigenlijke kwaad: Wij keren ons af van God, zeggen: laat ons de stem van God niet meer horen, wij maken onze eigen stemmen. “Non serviam; wij zullen niet dienen!”

Echter er is een andere kant. Deze wordt ons in het evangelie beschreven. Ingewortelde ondeugden kunnen mij ook naar God toe leiden. Dat je in contact komt met Jezus, als LERAAR. Zo komt de bezetene ook bij Jezus. Ondeugden kunnen naar God leiden, mits ik  ze onder ogen wil zien en mij tegen die ondeugden verzet. Dat is wel een voorwaarde!

Een volgende stap is dan: Erkennen Jezus is de Heer. DAT het besef van de zonde mij doet groeien in berouw en vertrouwen op Gods barmhartigheid. DAT het  mij helder voor de geest komt te staan, en ik me er niet van afwend!

Strijd met de macht en kracht van Jezus totdat het kwaad overwonnen wordt. Herken het kwaad. Leg het in de handen van God.

Wat heb je met ons te maken, zegt de bezetene. Het antwoord is: “ Alles”

Jezus is de Gevolmachtigde van God en daarmee is zijn boodschap altijd nieuw, actueel en zeer relevant voor ons. Voor de bezetene mondt het uit op een geloofsbelijdenis: ik weet Wie Gij zijt: de Heilige Gods.  Wij weten dit al, maar het is zeer heilzaam voor ons om dit meerdere malen dagelijks uit te spreken:  Jezus Zoon van de levende God, ontferm U over mij!  Het doet ons blijvend groeien in de strijd tegen het kwaad, welke in ons aardse leven altijd aanwezig is.

Andere berichten