18-19 november 2023

19 november 2023

33e zondag door het jaar

 • 1e lezing : Spreuken 31,10-13. 19-20.30-31
 • 2e lezing ! Tess 5,1-6
 • Evangelie  Matt  25, 14-30

In de gelijkenis die Jezus ons voorhoudt, is het dienen wat de klok slaat. Jezus zegt het onomwonden: “”wij zijn dienaren, niets kunnen wij het ONZE noemen. OOK ONS LEVEN NIET.” Het gaat weer over de eindtijd, net als vorige week. Toen de boodschap aan leerlingen, net als nu. Wat de Vader Jezus heeft toevertrouwd, vertrouwt Jezus nu zijn leerlingen toe. Wat is dat dan?

Het is het leven:’ heel het bezit van God zelf!  Vergis je niet!!!!’

God vertrouwt het ons toe, wat van Hem is: zijn bezit. Niets is te klein om er God mee te dienen.

5, 2 en 1 talent, een stuk van het bezit van de Heer, gelegd in handen van mensen.

Kijk eens naar de laatste persoon. Hij doet er niets mee, zijn geringe bekwaamheid  komt hem onontkoombaar voor ogen te staan. 1 talent, dit neemt hij niet. Hij aanvaard zijn minder zijn niet, hij aanvaard zichzelf niet, de concrete leef- situatie waarin hij geplaatst is, en de enige weg waarlangs hij zijn talenten vruchtbaar kan maken. Hij aanvaard het niet alleen, maar hij verontschuldigt zich ook nog: ik was bang en deed dus maar niets!

Verschuilen kan niet, zegt Paulus, Wees nuchter en waak. Richt je op het wezenlijke: eer God, zegt de eerste lezing, niet je bevalligheid of schoonheid. Wees een goede en betrouwbare dienaar. Hoe? Door je niet te verschuilen. In de 6de eeuw schreef Gregorius de Grote. 5 talenten zijn: horen, zien, ruiken, voelen, tasten. Daar doe je alomvattende kennis mee op. 2 talenten zijn verstand en begrijpen. Daar kun je mee aan de slag.

1 talent is verstand. Alleen met denken kom je niet ver. Een mens die alleen denkt, verschuilt zich in een hoekje, wachtend tot alles voorbijgaat.

Verschuilen…!  De mens kan zich verschuilen:

Dat gebeurt op zoveel manier, zo geraffineerd , uitgekookt, dat anderen het niet merken en in de samenleving heel langzaam maar zeker alles gaat schuiven. In het verschuilen, schuilt de verandering van betekenis van woorden en het nalaten van wat zo gewoon was in het leven: de glijdende schaal van betekenis, daadkracht en slagvaardigheid in het leven bij jong en oud: om er een paar te noemen:

 • Zwarte piet discussie.
 • Gender discussie.
 • Het niet aanvaarden van je leven en er een eind aan willen maken.
 • Ongewenst kind krijgen, of gehandicapt. Leven met zo’n last,  dat kan niet.
 • Ouderen en gehandicapten wegschuiven als lastige handenbinders en obstakels voor vooruitgang.
 • Ontevreden zijn met werkplek en leefsituatie en willen ontsnappen.
 • Bewust naast je schoenen lopen, omdat je vindt dat je dit verdient.
 • Heiliging van de mens door gebed, kerkverbondenheid. Dat belachelijk maken, verdacht maken, naast je neerleggen.

Wie zijn eigen kleinheid NIET verdringt, zal merken dat in de dienst van God, kleinheid meer helpt dan grote talenten.

Waarom is de Heer zo streng met die knecht. Simpel. Uit dit alles komt onnoemelijk veel leed voort,  hoogmoed, argwaan, jalouzie, afgunst, diep gewortelde en niets ontziende haat. Door alle menselijke gelukzoekerij en dromen en visioenen en hoge idealen, zijn al miljoenen slachtoffers gevallen. Grote ideologische bewegingen binnen en buiten de kerk zijn vaak de begravers van talenten.

Aan moeder teresa werd gevraagd: hoe kunt u het verantwoorden om zoveel werk te besteden aan mensen die toch op straat zullen gaan sterven.. haar antwoord: als wij niet helpen, helpt niemand deze mensen.

De dromer en grote idealist zegt. Nou en???  Wij zeggen: “doen”.

Wij als christen weten: God zelf is in het geding, met zijn aandacht voor de kleinen. Daarom is Jezus zo streng met die ene beheerder: Deze keert de God van de kleinen de rug toe. Moet je niet doen.

Andere berichten