Ondersteuning en vorming Liturgie

8 november 2023

Ondersteuning en vorming Liturgie in de parochie H. Drie-eenheid

8 november 2023

Al langere tijd bereiken het parochiebestuur berichten dat vrijwilligers die zich in onze parochie bezighouden met liturgische vieringen, behoefte hebben aan  ondersteuning en vorming om ook in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren. De vragen betreffen onder andere  het maken van een goede overweging. Lectoren vragen om toerusting en verdieping. Tekstgroepen zoeken naar middelen om te komen tot verdieping en tot nieuwe initiatieven: hoe kun je bijvoorbeeld op een zinvolle manier invulling geven aan de viering van de Goede Week  met gebruikmaking van andere vormen van vieren? Om maar enkele zaken te noemen.

Liturgie is veelvormig en om te ontdekken wat wel en niet mogelijk is, is professionele hulp onmisbaar. Iedereen die werkzaam is op een bepaald terrein, weet dat scholing en navorming van groot belang zijn om niet vast te lopen of vast te roesten.

Het parochiebestuur wil deze professionele hulp ondersteunen en aanmoedigen. Daarom hebben wij contact gezocht met een professional die bereid is om ons de helpende hand te bieden.

Wij willen lectoren, tekstgroepleden, avondwakegroepen, voorgangers in uitvaarten de hand reiken. Jullie vragen wij om concrete vragen en verzoeken te formuleren, suggesties te doen zodat wij concrete opdrachten kunnen formuleren en er voor zorgen dat de juiste hulp op de juiste plek komt. Wij hebben daarbij jullie hulp nodig.

Reactie graag sturen aan Rob van der Gun, secretaris@3eenheidparochie.nl. Graag voor 1 december 2023, zodat wij op korte termijn concrete plannen kunnen maken.

Met vriendelijk groet,
Pastoor G.M.J. van der Vegt

 

Andere berichten