Allerzielen, 2 november 2023

5 november 2023

Het was een stormachtige 2 november. Andere jaren is het inmiddels traditie om ’s middags op ieder graf een lichtje neer te zetten. Als we dan ’s avonds na de viering het kerkhof oplopen is dat een bijzonder gezicht. Fakkels en vuurkorven verlichtten het kerkhof. Helaas kon dat dit jaar door de weersomstandigheden niet doorgaan. Ook de afsluiting van de viering op het kerkhof niet.

Men had nog wel zo hun best gedaan om het nieuwe plein van de Inspiratietuin gereed te maken, maar we hopen daar nog vele jaren gebruik van te kunnen maken.

Het was weer een bijzondere Allerzielenviering. Ondanks het mindere weer hadden we toch een volle kerk. We gedenken op deze dag alle overledenen, maar met speciale aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. En ook heel bijzonder: de medewerking van het koor Simply Joy en van de kinderen van groep 7/8 van de Jan Bunnik- en Gerardus Majellaschool.

Kinderen hielpen mee het ‘Licht’ naar binnen dragen, de rozen aanreiken, een kaars aansteken en rozen naar Maria brengen. Tot slot gingen ze voorop om het ‘Licht’ mee te nemen naar huis.

Voor wie dat wilde was er na afloop gelegenheid om even na te praten en koffie/thee te drinken.

We danken een ieder die hier aanwezig was en meegewerkt heeft aan deze viering.

Avondwakegroep Geloofsgemeenschap H. Jacobus

Andere berichten