4-5 november 2023

4 november 2023
  • 1e lezing : Mal 1,14b-2,2b. 8-10
  • 2e lezing 1 Tess 2,7b-9. 13
  • Evangelie  Matt 23, 1-12
  • Het  vaderschap van God

Nog steeds worden mensen lasten op de schouders gelegd. Te denken valt aan maatschappelijke, politieke en sociale lasten, Te denken valt aan allerlei soorten discriminatie en onverdraagzaamheid.  Wil je mee tellen en voor vol worden aangezien, wordt er dit en dat van je verwacht. Voldoe eraan! Het wordt helemaal vervelend als die lasten ook als vanzelfsprekend worden verondersteld. Zij drukken nog sterker op onze Geest.

Wij leggen ons ook zelf lasten op. Wat te denken aan vormen van prestatiedwang, perfectionisme, zich willen waar maken. Wat moet voor mij perse, wat mag van mij perse niet, waarin ben ik niet vrij, waarin ga ik gebukt onder een door mij zelf opgelegd juk of door anderen opgelegd, In het licht van de eerst lezing je afvragen:’ waar heb ik zelf of hebben anderen het vaderschap van God overgenomen, zodat  ik heb ingeboet aan de vrijheid om kind van God te zijn?’ Verwoestende tiranie ontstaat als mensen God niet Vader laten zijn, maar het vaderschap van God overnemen. Daar is tiranie en willekeur. Zie evangelie.  De uiterlijke eer cultiveren, maar de innerlijke eer van een goed geweten verwaarlozen.

Pas op!  Jezus verbiedt niet zozeer dat er titels zijn. Maar dat mensen zich erop laten voorstaan. Je moet zo met je titel omgaan dat je innerlijk voeling blijft houden met het vaderschap van God en het leraarschap van Jezus Christus.

Bedenk nederigheid is iets anders dan bescheidenheid. Bescheidenheid is een sociale deugd, je plaats weten in het sociale verkeer, je niet opdringen.

Maar je plaats weten tussen mensen kan heel goed samengaan met hoogmoed t.o.v.  God. Nederigheid is een houding t.o.v. God. De houding van schepsel: geschapen uit het niets, en dus alles te danken heeft aan God, schepper en Heer. Dit leert Jezus Christus ons,  in elk woord wat Hij zegt.

Paulus spreekt vandaag heldere taal: voor jullie ben ik verkondiger, met jullie ben ik gelovige. Het Woord van God, de Persoon van Jezus is wat ons samenbindt, niets anders.

Een grondhouding van: ‘wij zijn in Gods naam gegeven aan elkaar.’

Als wij die grondhouding leren van Jezus worden wij elkaars broeders en zusters. Onze onderlinge verhouding  onder elkaar als christen vloeit voort uit onze verhouding  ten opzichte van God en Jezus christus. Tegen de achtergrond van die fundamentele gelijkheid ten opzichte van elkaar in Jezus Christus, komen alle onderscheiden van hoog tot laag op de 2e plaats. Voor Jezus christus zijn wij allen gelijk: broeders en zusters in geloof hoop en liefde.  Met Jezus Christus, hebben wij ieder onze eigen taak binnen de gemeenschap. Eenheid in Jezus Christus is de voorwaarde, het  fundament. Of om het met Paulus te zeggen: ’dan blijft het Woord van God in ons werkzaam, werkzaam in u die gelooft’.

Preek van de week

Andere berichten