AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1 november 2023

 Wat betekent dit voor de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-eenheid?

Onze geloofsgemeenschappen hebben allemaal te maken met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Gegevens van overleden personen zijn dus geen persoonsgegevens volgens de AVG. Wij hebben daar dus mee te maken bij de ledenadministratie, de Kerkbalans, publicaties op de website of in nieuwsbrieven zoals bijvoorbeeld berichten over dopelingen en communicanten.

De bescherming van de persoonsgegevens is sinds 2018 verankerd in een wet; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook Rooms-Katholieke parochies en dus ook alle geloofsgemeenschappen moeten zich houden aan deze wet. Dit betekent dat zodra we te maken hebben met persoonsgegevens we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Soms zal toestemming nodig zijn van de betrokken persoon of zullen persoonsgegevens uit onze bestanden moeten worden verwijderd.

De AVG-regels zijn onlangs weer gedeeld met de betrokken secretariaten. Dit betekent dat als persoonsgegevens per ongeluk worden gedeeld met een derde bijvoorbeeld door een foutieve e-mail of publicatie waarvoor geen toestemming is verleend dit gemeld moet worden. Deze melding moet plaatsvinden bij de Functionaris Gegevensbescherming tevens secretaris van het Parochiebestuur; Rob van der Gun. Hij is te bereiken onder het mailadres: secretaris@3eenheidparochie.nl. De meldingen worden ook genoteerd in een zogenaamd Datalekkenregister en waar nodig worden deze doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een oproep dus aan u allen; gaat er iets mis, meld het dan en houd u aan de regels van de AVG!
Als er nog vragen zijn mail dan de Functionaris Gegevensbescherming onder secretaris@3eenheidparochie.nl, hij beantwoordt uw vragen graag!

Andere berichten