Aartsbisdom: vacature voor adviseur fondsenwerving

13 september 2023

Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een adviseur fondsenwerving (1,0 fte).

De opbrengsten uit de verschillende geldbronnen van parochies vertonen een dalende tendens.

Tegelijkertijd blijkt het mogelijk om met gerichte acties de inkomsten op peil te houden of te vergroten.

Gezien het belang en de veelheid aan taken op parochieniveau is besloten hiervoor een parochie-overkoepelende functionaris aan te stellen die de parochiebesturen hierbij gaat ondersteunen.

Lees meer

Andere berichten