Oproep bestuursleden PCI

7 september 2023

Het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling H. Drie-eenheid (kortweg PCI), is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De PCI is een zelfstandige katholieke rechtspersoon die samen met de plaatselijke caritaswerkgroepen in de parochie zorg draagt voor binding en betrokkenheid van de kerk als organisatie in de samenleving. Bestuursleden worden benoemd door het bisdom.

Door persoonlijke omstandigheden en het aflopen van benoemingstermijnen is het aantal bestuursleden drastisch gekrompen. We zijn nu op zoek naar belangstellenden die ons bestuur willen komen versterken waarbij we vooral uitzien naar een penningmeester.

Het bestuur van de PCI is verantwoordelijk voor de richting en ondersteuning aan de werkgroepen van het uit te voeren beleid.

De caritaswerkgroepen bieden kortstondige financiële hulp aan mensen in nood. Daarnaast werken zij samen met diverse organisaties die ook noodhulp verlenen.

Spreekt dit werk u aan en/of  kent u mensen die deze taak zouden willen en kunnen vervullen, laat het ons weten.

Meer informatie

Andere berichten