Wereldgebedsdag voor de schepping: boodschap paus

31 augustus 2023

In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping (1 september 2023) gaat paus Franciscus speciaal in op de relatie tussen watertekort en het ontbreken van een rechtvaardige economische ordening in de wereld.

De paus knoopt aan bij het thema van het oecumenische ‘Seizoen van de Schepping’ dat begint op 1 september 2023 en eindigt op 4 oktober, de gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi. Het motto is ontleend aan de profeet Amos en luidt: het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit uitdrogende beek (Amos 5, 24). God wil rechtvaardigheid. Recht is, aldus paus Franciscus, even noodzakelijk als water. Wanneer we het Koninkrijk van God zoeken en een juiste relatie met God, de mensheid en de natuur opbouwen, volgt rechtvaardigheid vanzelf.

Lees hier meer

Andere berichten