Vacature secretaris Kerkcommissie

5 augustus 2023

Functie:
De secretaris Barbarakerk maakt deel uit van de Kerkcommissie. De secretaris onderhoudt de contacten in en buiten deze commissie. Daarnaast worden een aantal administratieve werkzaamheden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris uitgevoerd.

Organisatorisch: ·
De kerkcommissie Barbara valt onder het Parochiebestuur van de parochie H. Drie-eenheid (7 kerken in Z.O. van provincie Utrecht). Binnen dat verband opereert de commissie als “autonoom bestuur” voor de Barbarakerk binnen de gegeven bevoegdheden en kaders waarbij vernieuwende initiatieven zeer op prijs worden gesteld. De commissie bestaat uit 7 leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Alle werkgroepen binnen de Barbara opereren redelijk zelfstandig onder de paraplu van de kerkcommissie.

Werkzaamheden / taken:
aaa• Behandelen in- en uitgaande correspondentie
aaa• Secretariaatswerkzaamheden rond vergaderingen (uitnodigen, faciliteren, notuleren en archiveren
aaaamet betrekking tot:
aaaaaaa– vaste vergaderingen Barbara Kerkcommissie (8x jr)
aaaaaaa– Bijeenkomsten met de Kerkenraad van De Rank (2x jr)
aaaaaaa– Bijzondere ad-hoc werkgroepen van de kerkcommissie· (nu alleen de Vitaliteits-werkgroep)
aaa• Dossierbeheer van twee dossiers (kunst en verhuurde woning)
aaa• Administratieve werkzaamheden uitvoeren en/of coördineren:
aaaaaaa– Kerkelijke boeken bijhouden rond doop, huwelijk, overlijden
aaaaaaa– Informatie verzamelen ten behoeve van parochie / bisdom
aaa• Werkzaamheden rond vrijwilligers
aaaaaaa– Bijhouden / opzetten ledenadministratie vrijwilligersgroepen (in ontwikkeling)
aaaaaaa– Jaarlijks rooster opstellen voor de gastdames en gastheren
aaaaaaa– Attent zijn op jubilea en afscheid vrijwilligers
aaaaaaa– Voldoende aandacht geven aan vrijwilligers bij persoonlijke gebeurtenissen.

Vaardigheden:
De secretaris moet beschikken over de basiskennis van Microsoft Word en Excel
De correspondentie vindt grotendeels plaats via mail of fysieke post. Op dit moment wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van sociale media.

Uitvoering werkzaamheden:
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het parochiecentrum aan de
Koninginnenlaan 3 in de ochtenduren en deels thuis als dat gewenst is.
De tijdsbesteding zal gemiddeld 8 uur per week zijn.

Een Oriënterend gesprekje? 
Neem contact op door het sturen van een mailberichtje naar www.barbara-kerk@3eenheidparochie.nl 
ter attentie van Jan Akkermans, voorzitter Kerkcommissie. Hij zal met u contact opnemen en uitnodigen voor een oriënterend gesprekje.

Welkom aan nieuwe secretaris

Andere berichten