Landelijke Misdienaarsdag 13 mei 2023

20 mei 2023

Zaterdag 13 mei 2023 vond de eerste landelijke misdienaars dag plaats en wel in het Duitse bedevaartplaatsje Kevelaer.

Deze dag is door het Aartsbisdom ingesteld als dankjewel voor alle misdienaars en acolieten jong en oud voor hun trouwe dienst aan het altaar en als bemoediging in geloof en vriendschap.

De weergoden waren in ieder geval gunstig gestemd met stralend weer vertrok voor Utrecht en omstreken  om 8.00 uur een bus vanaf het Bisdom paleis op de Maliebaan.

Met 8 personen uit de Barbara Nieuwegein en de H. Nicolaas IJsselstein was de parochie H. Drie-eenheid vertegenwoordigd.

In Kevelaer aangekomen werden de misdienaars en hun begeleiders met een drankje ontvangen op het Forum Pax Christi.

Misdienaarsdag KevelaerNa een welkomstwoordje ging men zich omkleden in de eigen meegebrachte misdinaarskleding  waarna men in processie met de aanwezige bisschoppen en priesters naar de basiliek liepen voor een gezamenlijke Eucharistieviering. De kerk zat goed vol.

Na de viering kleden allen zich om en werd in de tuin van met Priesterhuis gepicknickt met meegebrachte lunch en een “Wurst Brötchen”, met drinken. Heerlijk in het gras of op de diverse bankjes lag en zat iedereen door elkaar.

Vervolgens werd een speurtocht door de stad gehouden rond de boodschap van Kevelaer. Tot slot trokken de misdienaars nogmaals hun misdinaarskleding aan en trokken zij andermaal in Processie naar de Genadekapel waar Mgr. Woorts de bedevaart kaars wijdde die vervolgens voor de hele groep werd aangestoken.

Al met al een geslaagde dag. Zeker voor herhaling vatbaar.

Hopelijk dan met een grotere deelname uit de Parochie H. Drie-eenheid.

 

Misdienaarsdag Kevelaer

Misdienaarsdag Kevelaer

Andere berichten