Het woord is aan de parochianen van de H. Drie-eenheid

16 mei 2023

Start lokaal synodaal proces ‘Op weg naar een luisterende parochie’.

De H. Drie-eenheid is een parochie om trots op te zijn. Alle acht de geloofsgemeenschappen zijn vitaal en ook samen gebeuren er mooie dingen. Op zondag zijn er eucharistievieringen of woord- en communievieringen in al onze kerken en op de andere dagen van de week wordt er in allerlei vormen samen gekomen rondom het woord van Christus. Een rijkdom waar op veel andere plaatsen bewonderend naar gekeken wordt.

Toekomst

Kijken we naar de toekomst van onze parochie, dan horen we vooral de zorgen dat er over vijf jaar geen woord- en  communievieringen meer op de zondagen zullen zijn. We begrijpen de teleurstelling hierover bij veel parochianen. We willen ons echter niet alleen hierop focussen, maar breder naar de toekomst kijken. Er gebeurt momenteel namelijk heel veel goeds, maar er is ook ruimte voor verbetering en nog veel belangrijker, er wordt een steeds groter beroep gedaan op steeds dezelfde mensen. De toekomst vraagt het bewustzijn dat niet alleen de mensen die nu in allerlei verschillende functies en rollen actief zijn de verantwoordelijkheid dragen, maar alle parochianen van de H. Drie-eenheid.

Maar hoe geef je zoiets handen en voeten?

Paus Franciscus

Het antwoord vinden we bij paus Franciscus. In 2022 heeft paus Franciscus het synodaal proces geïntroduceerd; een proces van samen onderweg zijn, van gezamenlijk luisterend openstaan voor wat de Heilige Geest influistert. De paus wil leden van de Rooms Katholieke kerk betrokken en verantwoordelijk maken voor het bestuur van de kerk. In de kern gaat het erom dat christenen tijdens het synodale proces geloven dat de Geest spreekt tot iedereen, binnen en buiten de kerk. Hiermee zijn we als broeders en zusters met elkaar onderweg om wat de Geest van ons vraagt op het spoor te komen en onze talenten hiervoor in te zetten.

Subsidiariteit, een begrip uit de katholieke sociale leer, vormt hierbij het leidend principe.

Maar hoe vertaal je dit nu naar onze parochie?

Lokaal synodaal proces

In gesprekken met Hermen van Dorp (Space for Grace en Huis van Dominicus) hebben we gezocht naar een lokale invulling van het synodaal proces van paus Franciscus naar de parochie H. Drie-eenheid. Bedoeling is een doorgaand proces op gang te brengen van naar elkaar luisteren en elkaar inspireren, van samen onderweg gaan om te ontdekken wat de Geest van ons vraagt en welke talenten we hiervoor kunnen inzetten. Het belang van de subsidiariteit (bijvoorbeeld autonomie en eigenheid, maar ook verbinding en samenwerking) brengen we extra tot uitdrukking in de bottom-up aanpak.

Idee is namelijk om in alle geloofsgemeenschappen bijeenkomsten te gaan organiseren met parochianen om samen op verkenning te gaan: Wat is er nodig om de Geest aan het woord te laten in de harten en hoofden van de mensen? Welke unieke mogelijkheden heeft iedere geloofsgemeenschap? Wanneer is het juist veel slimmer om samen te werken? Wat hebben parochianen nodig om hun taken goed te kunnen invullen?

Afgesproken is dat de kerkcommissies/pastoraatgroepen van de geloofsgemeenschappen hierover verder in gesprek gaan met Hermen van Dorp.

Pastoor G.M.J. van der Vegt, voorzitter

Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter

Andere berichten