‘Draag Christus de wereld in’ thema Roepingenzondag 2023

19 april 2023

Op 30 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

Lees hier het hele bericht

Andere berichten